Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

LVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr LVI/415/2024 z dnia 2024-02-01

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2024 w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zmiany w planie wydatków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Miasta Zielona Góra na przeprowadzenie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: 801-80117-2310 - 1 500,00 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - dysponent EK),
  • zmniejsza się wydatki: 801-80117-4300 - 1 500,00 zł (ZSP w Chojnie).
 2. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków dotyczących nadpłaconych składek za ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz zwróconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nadpłaty są skutkiem rozliczenia wpłat składek do ZUS od 2010 roku i wynikają z niedokonanych zgłoszeń podjęcia zatrudnienia przez osoby bezrobotne oraz nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy w wymaganych terminach. Zwrócona kwota składek stanowi dochód Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (zadania własne, finansowanie - środki własne):
  • zwiększa się dochody: 851-85156-0940 - 20 000,00 zł,
  • zwiększa się wydatki: 851-85156-2950 - 20 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2024-02-06 10:50:09
data ostatniej aktualizacji: 2024-02-06 10:50:09

Strona odwiedzona 59 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.