Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

O biuletynie

Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 56

Rejestr zmian
lp opis aktualizacji wprowadził data aktualizacji
1 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Rewizyjna » dodanie protokołu obrad nr 2/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-18
2 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 32/2024 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-07-18
3 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-07-17
4 Organizacje pozarządowe » Ewidencja stowarzyszeń zwykłych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2024-07-16
5 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej Godków-Kaliska-Chojna - etap III". Marcin
Konopnicki
2024-07-16
6 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwały od 27/2024 do 31/2024 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Marcin
Konopnicki
2024-07-12
7 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 8/VII/2024. Marcin
Konopnicki
2024-07-12
8 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2024". Wojciech
Sztanga
2024-07-12
9 Ogłoszenia » Przetargi i inne postępowania » dodano "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2024-07-11
10 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 13/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-11
11 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Starostwa » dodano pierwsze oświadczenie majątkowe - Ewelina Pawlukiewicz. Wojciech
Sztanga
2024-07-11
12 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Starostwa » dodano pierwsze oświadczenie majątkowe - Gabriela Smolińska. Wojciech
Sztanga
2024-07-11
13 Organizacje pozarządowe » Ewidencja stowarzyszeń zwykłych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2024-07-11
14 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » modyfikacja porządku obrad 9 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-07-10
15 Ogłoszenia » Przetargi i inne postępowania » modyfikacja ogłoszenia "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024". Wojciech
Sztanga
2024-07-10
16 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Zapytanie nr 17/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-10
17 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 12/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-10
18 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 11/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-10
19 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 10/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-10
20 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 9/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-10
21 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 9 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-07-10
22 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja ogłoszenia "Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na działalność biurową/gospodarczą na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, oznaczonej numerem działki 272, położona w obrębie ewidencyjnym Chojna 3, gmina Chojna". Wojciech
Sztanga
2024-07-09
23 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości Powiatu Gryfińskiego obejmującej pomieszczenie biurowe przeznaczone do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, oznaczonej nr działki 272, położonej w obrębie ewidencyjnym Chojna 3, gmina Chojna". Wojciech
Sztanga
2024-07-09
24 Ochrona Środowiska » Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2024-07-09
25 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na działalność biurową/gospodarczą na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, oznaczonej numerem działki 272, położona w obrębie ewidencyjnym Chojna 3, gmina Chojna". Wojciech
Sztanga
2024-07-09
26 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 8/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-08
27 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 18/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-08
28 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 15/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-08
29 Ochrona Środowiska » Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2024-07-05
30 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 7/VII/2024. Wojciech
Sztanga
2024-07-05
31 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 26/2024 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-07-05
32 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 25/2024 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-07-05
33 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 24/2024 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-07-05
34 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 23/2024 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-07-05
35 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 16/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-04
36 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 14/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-04
37 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna na temat wniosku - zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę farm fotowoltaicznych z infrastrukturą techniczną, dz. nr 35/4 w obręb Steklno - etap I o mocy do 10 MW "Gryfino 101"". Wojciech
Sztanga
2024-07-04
38 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » dodano Interpelację nr 18/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-04
39 Ogłoszenia » Przetargi i inne postępowania » dodano "Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dot. działki nr 239/48 Osinów Dolny". Wojciech
Sztanga
2024-07-04
40 Ogłoszenia » Przetargi i inne postępowania » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. nr 44 obręb Cedynia 2, gmina Cedynia". Wojciech
Sztanga
2024-07-04
41 Darmowa Pomoc Prawna » Poradnictwo i dyżury specjalistyczne » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2024-07-03
42 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 47/2024. Wojciech
Sztanga
2024-07-03
43 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 8 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-07-03
44 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - uzupełnienie odpowiedzi na Interpelację nr 161/23. Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » dodano Zapytanie nr 17/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-03
45 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » dodano Interpelację nr 16/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-02
46 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » dodano Interpelację nr 15/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-02
47 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » dodano Interpelację nr 14/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-02
48 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » dodano Interpelację nr 13/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-02
49 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » dodano Interpelację nr 12/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-02
50 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » dodano Interpelację nr 11/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-02
51 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » dodano Interpelację nr 10/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-02
52 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » dodano Interpelację nr 9/24. Wojciech
Sztanga
2024-07-02
53 Elektroniczny urząd / kontakt » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy (KKK)". Wojciech
Sztanga
2024-07-02
54 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o czynnościach związanych ze wznowieniem znaków granicznych dla działki nr 319, położonej w obrębie Chwarstnica, gmina Gryfino". Wojciech
Sztanga
2024-07-02
55 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » modyfikacja porządku obrad III sesji Rady Powiatu w Gryfinie - dodano zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał. Wojciech
Sztanga
2024-07-01
56 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "PV Lubanowo III" z infrastrukturą techniczną". Wojciech
Sztanga
2024-07-01
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.