Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

O biuletynie

Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 70

Rejestr zmian
lp opis aktualizacji wprowadził data aktualizacji
1 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Nabór nr 19/2023 na stanowisko Informatyk w Referacie Informatyki". Wojciech
Sztanga
2023-09-28
2 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna na temat wniosku - budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW z infrastrukturą techniczną, pn. "Widuchowa 7", dz. nr 440, obręb Marwice, gm. Widuchowa". Wojciech
Sztanga
2023-09-28
3 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Remont drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku przejście przez m. Żelechowo". Wojciech
Sztanga
2023-09-28
4 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023". Wojciech
Sztanga
2023-09-28
5 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 75/2023. Wojciech
Sztanga
2023-09-28
6 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr LII/380/2023 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-09-27
7 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr LII/379/2023 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-09-27
8 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr LII/378/2023 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-09-27
9 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr LII/377/2023 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-09-27
10 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr LII/376/2023 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-09-27
11 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr LII/375/2023 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-09-27
12 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 250 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-09-27
13 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » dodano Interpelację nr 164/23. Wojciech
Sztanga
2023-09-27
14 Praca Rady i Zarządu » Dyżury radnych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-09-27
15 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » modyfikacja porządku obrad LII sesji Rady Powiatu w Gryfinie - dodano zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał. Wojciech
Sztanga
2023-09-27
16 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Rewizyjna » dodanie protokołu obrad nr 66/23. Wojciech
Sztanga
2023-09-26
17 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym". Wojciech
Sztanga
2023-09-26
18 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » modyfikacja porządku obrad LII sesji Rady Powiatu w Gryfinie - dodano stanowiska komisji. Wojciech
Sztanga
2023-09-26
19 O biuletynie » Dostępność » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-09-25
20 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Modernizacja budynku ZSP w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91 w zakresie instalacji c.o. i źródła ciepła oraz inne usprawnienia termomodernizacyjne" ETAP I, Docieplenie stropodachu". Wojciech
Sztanga
2023-09-25
21 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » dodano Interpelację nr 162/23. Marcin
Konopnicki
2023-09-22
22 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » dodano Interpelację nr 163/23. Marcin
Konopnicki
2023-09-22
23 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Możliwość zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. "11 listopada - Rajd rowerowy ścieżką R20". Marcin
Konopnicki
2023-09-22
24 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz PGE Gryfino 2050 Sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 118/52 obręb Pniewo, działka nr 69/5 obręb Krajnik". Marcin
Konopnicki
2023-09-22
25 Ochrona Środowiska » Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia » modyfikacja treści. Marcin
Konopnicki
2023-09-21
26 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości Powiatu Gryfińskiego obejmującej pomieszczenia biurowe przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej nr działki 272, położonej w obrębie ewidencyjnym Chojna 3, gmina Chojna.". Marcin
Konopnicki
2023-09-21
27 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano zarządzenie nr 74/2023 Marcin
Konopnicki
2023-09-20
28 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę 870/2023 oraz 871/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Marcin
Konopnicki
2023-09-20
29 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Rozbudowa istniejącego zakładu usługowego obejmująca: budowę muru oporowego oraz placu magazynowego wraz z infrastrukturą do przetwarzania odpadów budowlanych". Marcin
Konopnicki
2023-09-20
30 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad LII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Marcin
Konopnicki
2023-09-19
31 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » dodano procedurę "Procedura kontroli dla przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców". Marcin
Konopnicki
2023-09-19
32 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja procedury "Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym". Marcin
Konopnicki
2023-09-19
33 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja procedury "Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą". Marcin
Konopnicki
2023-09-19
34 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja procedury "Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy". Marcin
Konopnicki
2023-09-19
35 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 249 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-09-18
36 Komunikacja i Transport » Informacje dla przewoźników drogowych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-09-18
37 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym". Wojciech
Sztanga
2023-09-18
38 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą". Wojciech
Sztanga
2023-09-18
39 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne". Wojciech
Sztanga
2023-09-18
40 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Informacja o zakończeniu prac na projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Moryńskie PLH320055". Wojciech
Sztanga
2023-09-18
41 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Powiatowy Rzecznik Konsumentów » modyfikacja "Prośba o udzielenie pomocy prawnej". Wojciech
Sztanga
2023-09-15
42 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna na temat wniosku w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1,0 MW, zlokalizowanych na trenie działki nr 826/3 w obrębie ewidencyjnym Krzywin". Wojciech
Sztanga
2023-09-15
43 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 869/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-09-15
44 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 868/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-09-15
45 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego - Autostrada A6 na odcinku węzła Goleniów do węzła Kijewo". Wojciech
Sztanga
2023-09-15
46 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 247/VI/2023. Wojciech
Sztanga
2023-09-15
47 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 497 obręb Strzeszów". Wojciech
Sztanga
2023-09-15
48 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » modyfikacja załącznika nr 1 do Zarządzenia Starosty Gryfińskiego nr 73/2023. Wojciech
Sztanga
2023-09-14
49 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Daleszewie, gmina Gryfino". Wojciech
Sztanga
2023-09-14
50 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 73/2023. Wojciech
Sztanga
2023-09-13
51 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 248 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-09-13
52 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 867/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-09-12
53 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 866/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-09-12
54 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 71/2023. Wojciech
Sztanga
2023-09-12
55 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Nabór nr 18/2023 na stanowisko ds. ochrony przed powodzią i obrony cywilnej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego". Wojciech
Sztanga
2023-09-11
56 Praca Rady i Zarządu » Dyżury radnych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-09-11
57 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 73/2023. Wojciech
Sztanga
2023-09-08
58 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 246/VI/2023. Wojciech
Sztanga
2023-09-08
59 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Nabór nr 19/2023 na stanowisko Informatyk w Referacie Informatyki". Wojciech
Sztanga
2023-09-08
60 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr działki nr 179/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kłosów, gmina Mieszkowice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego". Wojciech
Sztanga
2023-09-07
61 Komunikacja i Transport » Ośrodki Szkolenia Kierowców » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-09-07
62 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr działki 53 w udziale do 1/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Dolsko, gmina Moryń, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym". Wojciech
Sztanga
2023-09-07
63 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr działki 341/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Baniewice, gmina Banie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego". Wojciech
Sztanga
2023-09-07
64 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 247 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-09-06
65 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzecz MOL Polska Sp. z o. o. - działka nr 26/2 i 26/6, obręb Stare Brynki, gmina Gryfino". Wojciech
Sztanga
2023-09-06
66 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Budowa czterech hal wielofunkcyjnych z infrastrukturą - etap I". Wojciech
Sztanga
2023-09-06
67 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy jednostek organizacyjnych i powiatowych osób prawnych » dodano pierwsze oświadczenia majątkowe - Elżbieta Dawidowicz. Wojciech
Sztanga
2023-09-05
68 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 70/2023. Wojciech
Sztanga
2023-09-05
69 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy jednostek organizacyjnych i powiatowych osób prawnych » dodano ostatnie oświadczenia majątkowe - Jerzy Surdacki. Wojciech
Sztanga
2023-09-05
70 Ochrona Środowiska » Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-09-05
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.