Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Architektura i Budownictwo

Informacja o dokonanych zgłoszeniach budowy

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 104

Informacja o dokonanych zgłoszeniach wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych do 35 m2 oraz sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 KV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych:

Informacja o dokonanych zgłoszeniach
lp nr
rejestru
data
doręcz.
zgł.
imię i nazwisko
/ nazwa inwestora
adres
inwestycji
opis
projekt.
obiektu
data
wniesienia
sprzeciwu
data
upływu
21 dni
od dnia
dokon.
zgł.
1 AB.6743.103.2023.KRM 30.11
2023
Helena Celmer ul. Czechosłowacka 5, 74-100 Gryfino dz. nr 338, obr. Gryfino 5 Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Czechosłowackiej 5 w Gryfinie
2 AB.6743.101.2023.AM 17.11
2023
Lilia Stępińska-Domańska ul. 11 Listopada 27 m 4 Mieszkowice budowa wewn instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym
3 AB.6743.102.2023.BA 16.11
2023
Adrian Grzesiuk 74-105 Pniewo. ul. Polna 80, dz. nr 385/23 obr. Pniewo Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku miszkalnym jednorodzinnym 27.11.2023
4 AB.6743.100.2023.AMa 14.11
2023
Małgorzata Kropiwnicka dz. nr 244, obr. Banie 1 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej 22.11.2023
5 AB.6743.99.2023.BA 10.11
2023
Dorota Wierzejska dz. nr 12/4 obręb Daleszewo Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 24.11.2023
6 AB.6743.98.2023.KRM 03.11
2023
Poczta Polska S.A. Ośrodek Infrastruktury w Szczecinie dz. nr 392, obr. Chojna Montaż instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego na potrzeby c.o. w budynku usługowym
7 AB.6743.96.2023.AMa 30.10
2023
Radosław Buras dz. nr 103/4, obr. Żórawki Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 08.11.2023
8 AB.6743.97.2023.BA 30.10
2023
Zenon Kuczko działka nr 55/1 obr. Grzybno, gmina Chojna Budowa zbiornika na gaz do budynku rekreacyjnego. 06.11.2023
9 AB.6743.95.2023 30.10
2023
Małgorzata i Adam Szewczyk dz. nr 228, obręb Chojna Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
10 AB.6743.94.2023.BS 23.10
2023
Grażyna Kopczyńska dz. nr: 453/5, 460 obręb Czepino Budowa sieci wodociągowej
11 AB.6743.93.2023.AMa 19.10
2023
Antoni Lech dz. nr 407/3 obr. Stare Czarnowo Przebudowa i rozbudowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczym 27.10.2023
12 AB.6743.92.2023.AMa 17.10
2023
PUK Gryfino sp z o.o. ul. Letnia, Pogodna, Wiosenna dz. nr 1430/13, 1430/14, 1430/2, 478, 479, 485/1, 483/13, 491/1, 490/1, 489/1, 488/11 obr. Gryfino 4 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej 09.11.2023
13 AB.6743.91.2023.AM 12.10
2023
Czesława Żarkowska ul. Owocowa 13 Chojna budowa instalacji zbiornikowej na gaz ziemny z zewn i wewn instalacja gazową do budynku mieszkalnego
14 AB.6743.90.2023.AOP 11.10
2023
Robert Bączkiewicz ul. Przemysłowa 12, 74-105 Pniewo dz. nr 36/1, obr. Pniewo budowa przyłącza gazowego zewnętrznego oraz wewnętrznej instalacji gazowej
15 AB.6743.91.2023.AM 09.10
2023
Czesława Żarkowska ul. Owocowa 13 budowa instalacji zbiornikowej gazu propan zbiornik naziemny wraz z zewn i wewn instalacja gazową
16 AB.6743.89.2023.KRM 06.10
2023
Ewelina Telej dz. nr 309/4 obręb Zielin Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku jednorodzinnym
17 AB.6743.88.2023.AMa 05.10
2023
Mirosław Łączkowski dz. nr 210, obr. Mieszkowice 4 Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
18 AB.6743.87.2023.AOP 05.10
2023
Anna Kasprzak ul. Osadnicza 1a 74-110 Banie dz. Nr 108 obr. Banie 1 Budowa zewnętrznej Instalacji gazoweja do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
19 AB.6743.85.2023.BA 03.10
2023
Adam Zdybel ul. Gryfińska 30j, 74-105 Pniewo Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, położonego na działce nr 393/13 obr. Pniewo 12.10.2023
20 AB.6743.84.2023.AOP 29.09
2023
Aleksandra Świtelska dz. nr 53/5 obr. Wirów budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
21 AB.6743.82.2023.AOP 25.09
2023
Maria i Eugeniusz Kosińscy dz. Nr 7/3, obr. Czartoryja Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
22 AB.6743.83.2023.BS 22.09
2023
Ewelina Słyż i Damian Husiatyński dz. nr 126/6 obręb Gryfino 5 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 14.11.2023
23 AB.6743.86.2023.KRM 20.09
2023
Augustyn Jakowicki dz. nr 67, obręb Mieszkowice 3 budowa wewnętrznej instalacji gazowej, tj. montażu orurowania instalacji gazowej w budynku z zabudową kotła gazowego i montażem przewodu spalinowego w pomieszczeniu technicznym wraz z podłączeniem kuchenki gazowej
24 AB.6743.79.2023.AM 15.09
2023
Dorota i Mariusz Krasowscy Żórawki dz. nr: 117, 118/15, 118/44, 118/51, 118/55 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji saniatarnej 25.10.2023
25 AB.6743.81.2023.AMa 15.09
2023
Dariusz Wiluszyński dz. nr 155, 168 obr. Chojna 6 Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym 28.09.2023
26 AB.6743.80.2023.BS 15.09
2023
Natalia Pluta dz. nr 470/1, obręb Stare Czarnowo Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną 19.09.2023
27 AB.6743.78.2023.BA 13.09
2023
Krystyna i Roman Huk ul. Słoneczna 9, 74-106 Stare Czarnowo Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
28 AB.6743.75.2023.BS 08.09
2023
Sławomir Ignaszak dz. nr: 75, 120/2, 120/12, 120/21, 120/22, 120/23, 120/4, obręb Chojna 5 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 05.10.2023
29 AB.6743.73.2023.AM 08.09
2023
Janina Simińska ul. Królewiecka 28 74-121 Krzywin instalacja zbiornikowa na gaz płynny do budynku mieszkalnego jednogodzinnego dz. nr 462/1 Krzywin 27.10.2023
30 AB.6743.76.2023.AMa 08.09
2023
Waldemar Wolarz dz. nr 52/2, obr. Daleszewo Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej do lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym 18.09.2023
31 AB.6743.74.2023.KRM 08.09
2023
Michał Piela dz. nr 34/14, obręb Chlebowo Instalowanie instalacji zbiornikowej w nieruchomości gruntowej wraz ze zbiornikiem naziemnym 2700 L na gaz płynny propanowy oraz instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego
32 AB.6743.72.2023.BS 05.09
2023
Marzena Szwabowska dz. nr 254, obręb Gryfino 5 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 21.09.2023
33 AB.6743.67.2023.AOP 04.09
2023
Halina i Bogdan Ogrenicz ul. Pola 3, 74-106 Stare Czarnowo dz. nr 463 obr. Stare Czarnowo Instalacja gazowa dla lokalu mieszkalnego wraz z montażem kotła Co i CWU i kuchenki 14.09.2023
34 AB.6743.69.2023.BS 04.09
2023
Gmina Chojna dz. nr: 4/5, 3/18 obręb Chojna 5 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi 20.09.2023
35 AB.6743.77.2023.AM 04.09
2023
Anna Szulc Daleszewo dz. nr: 273, 277 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji saniatrnej 19.09.2023
36 AB.6743.71.2023.KRM 04.09
2023
Bogusław Bogdanowicz dz. nr 1185, obr. Gryfino 4 Budowa sieci wodociągowej
37 AB.6743.70.2023.KRM 04.09
2023
Gmina Chojna dz. nr 115, obr. Chojna 7, dz. nr 36/302 obr. Chojna 8 Budowa sieci wodociągowej wraz z pzyłączami wody
38 AB.6743.68.2023.AOP 04.09
2023
Magdalena i Paweł Dolniak dz. nr 375/1 obr. Mieszkowice 4 Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej do lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym przy ul. Łącznej 7 wraz z montażem kotła
39 AB.6743.65.2023.BA 29.08
2023
Agnieszka Kruk 74-100 Czepino 55, dz. nr 355 obr. Czepino Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. 06.09.2023
40 AB.6743.66.2023.AMa 28.08
2023
Wioleta Kwiecińska, Łukasz Sarnecki dz. nr 463 obr. Stare Czarnowo Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 01.09.2023
41 AB.6743.64.2023.AM 21.08
2023
Elżbieta Grączewska, Lech Żarkowski Chojna obr. 3 d. nr 178/7 budowa wewn. instalacji gazowej w części usługowej i lokalu mieszkalnym 31.08.2023
42 AB.6743.63.2023.KRM 18.08
2023
Sebastian Suchomski dz. nr 106, obręb Moryń 2 budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego c.o. cwu.
43 AB.6743.62.2023.AMa 17.08
2023
Barbara Stacewicz dz. nr 128, obr. Mieszkowice 2 Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 25.08.2023
44 AB.6743.61.2023.AM 16.08
2023
Daniel Jasiński Nawodna dz. nr : 963/1, 963/3, 963/4, 963/5, 963/6, 963/7 budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 28.08.2023
45 AB.6743.60.2023.AMa 14.08
2023
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Narciarskiej 56 w Chojnie dz. nr 17 obr. Chojna 8 Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wymiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 18.09.2023
46 AB.6743.59.2023.BS 10.08
2023
Sławomir Zarzycki obręb Banie 1, dz. nr 138 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 29.08.2023
47 AB.6743.58.2023.BS 08.08
2023
Jarosław Kaczor dz. 775 obr. Gryfino 4 Instalowanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 26.09.2023
48 AB.6743.57.2023.AMa 04.08
2023
Polska Spłóka Gazownictwa Sp. z o.o. dz. nr: 49,41 obr. Kołbacz, dz. nr: 26,100,101,16,102,91/20,91/15, 35,91/14,103,91/22,108,89/2,96,82/23,81, obr. Dębina Budowa sieci gazowej o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0.5 Mpa - etap I o dł. 3620,5 m 12.09.2023
49 AB.6743.56.2023.BS 31.07
2023
Józef Dudek dz. nr 418/7 obr. Pniewo Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 31.08.2023
50 AB.6743.55.2023.AMa 31.07
2023
Cecylia Zając dz. nr 351 obr. Gryfino 2 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 08.08.2023
51 AB.6743.54.2023.AMa 27.07
2023
Karol Wojciechowski obręb Banie 1, dz. nr 279, ul. Bol. Chrobrego 17 i 17a, Banie Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
52 AB.6743.53.2023.AMa 26.07
2023
Polska Spłóka Gazownictwa Sp. z o.o. dz. nr: 49,41 obr. Kołbacz, dz. nr: 26,100,101,16,102,91/20,91/15, 35,91/14,103,91/22,108,89/2,96,82/23,81,22/10,22/22,91/6,91/5,82/6,82/8, 82/20 obr. Dębina Budowa sieci gazowej o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0.5 Mpa wraz z przyłączami - etap I o dł. 3771 m wycofano z
53 AB.6743.51.2023.AMa 12.07
2023
Mieczysław Pięta dz. nr 79/3, obr. Radziszewo 1 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 19.07.2023
54 AB.6743.52.2023.AOP 11.07
2023
Dorota Zalewska ul. Kościelna 1, 74-505 Mieszkowice dz. nr 211, obr. Mieszkowice 4 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 22.08.2023
55 AB.6743.49.2023.AMa 10.07
2023
Lucja Kargol dz. nr 445/5 obr. Stare Czarnowo, ul. Szczecińska 54 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego c.o. i c.u.w. i kuchenki gazowej 4 palnikowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 19.07.2023
56 AB.6743.50.2023.BA 10.07
2023
Urszula i Stanisław Tramowscy ul. Szczecińska 12A/1, 74-106 Stare Czarnowo, dz. nr 462/4 obręb Stare Czarnowo Budowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego wraz z montażem kotła c.o., c.w.u i kuchenki 20.07.2023
57 AB.6743.47.2023.BS 05.07
2023
Artur Downar dz. nr 274, obręb Chojna 6 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej z zabudową kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 18.08.2023
58 AB.6743.48.2023.BA 05.07
2023
Anna i Lech Grządkowscy dz. nr 25 obr. Chojna 5 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2 powierzchni zabudowy wraz niezbędną instalacją techniczną 14.09.2023
59 AB.6743.46.2023.BA 03.07
2023
Wioletta i Stanisław Słupscy Mieszkowice, ul. Sienkiewicza 44/3. dz. nr 445 obręb Mieszkowice 4 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego c.o. i c.u.w. i kuchenki gazowej 4 palnikowej w lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnego 13.07.2023
60 AB.6743.45.2023.BA 23.06
2023
Wiesława Budynkiewicz 74-505 Mieszkowice, ul. Mieszka I nr 20, działka nr 150 obr. Mieszkowice 3 przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w celu montażu kotła gazowego c.o., c.u.w. o mocy 24kW w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
61 AB.6743.44.2023.BA 13.06
2023
Agnieszka Strzelczyk dz. nr 154/1 obr. Daleszewo Budowa wewnętrznje instalacji gazowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Sportowej 6 w Daleszewie
62 AB.6743.43.2023.BS 12.06
2023
Sławomir Mak obręb Chojna 4, dz. nr 142/3 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 26.07.2023
63 AB.6743.41.2023.AM 07.06
2023
Michał Kawicki ul. Czechosłowacka 4c Gryfino budowa zewn i wewn instalacji gazowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego
64 AB.6743.40.2023.AOP 07.06
2023
Juliusz Drohomirecki ul. Czechosłowacka 10, 74-100 Gryfino dz. nr 320, obr. Gryfino 5 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Gryfino, ul. Czechosłowacka 10
65 AB.6743.42.2023.BA 06.06
2023
Paweł Kocjan dz. nr: dz. nr: 374, 375/12, 375/14 Budowa sieci wodociągowej średniego zasięgu 110 PCV wraz z przyłączem wody, fi 32PE oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 PCV wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej fi 160 PCV 29.06.2023
66 AB.6743.39.2023.BS 05.06
2023
Zdzisław Szczepkowski obręb Gryfino 4, dz. nr 1427/1 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 21.06.2023
67 AB.6743.37.2023.BA 26.05
2023
Teresa Forczpaniak ul. Lipowej 1/2 w Wysokiej Gryfińskiej dz. nr 14/2 Budowa zbiornika naziemnego wraz z instalacja gazowa na potrzeby budynku jedn. w zabudowie szeregowej
68 AB.6743.38.2023.KRM 25.05
2023
Jolanta Szkolnicka dz. nr 44, obręb Mieszkowice 4 budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 13.06.2023
69 AB.6743.36.2023.BS 23.05
2023
Gmina Gryfino dz. nr 84, obręb Gryfino 3 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Szczecińskiej 13/4 w Gryfinie. 23.06.2023
70 AB.6743.35.2023.AMa 22.05
2023
Martyna Trzópek, Czesław Trzópek dz. nr 43/6 obr. Chojna 5 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, elektroenergetyczną i kanalizacji sanitarnej 05.07.2023
71 AB.6743.34.2023.AOP 22.05
2023
Anna Bondaruk ul. Długa 3 74-100 Żabnica Zmiana instalacji grzewczej z kotła na paliwa stałe (węgiel, drzewo) na kocioł gazowy dz. nr 146/6 ob. Żabica
72 AB.6743.33.2023.BS 17.05
2023
Nordic Property Sp. z o.o. Sp. Komandytowa obręb Gardno, dz. nr: 62/7, 27/2, 31/7 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. 20.06.2023
73 AB.6743.32.2023.AMa 12.05
2023
Irena Koczan dz. nr 337 obr. Gryfino 5 budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego 20.06.2023
74 AB.6743.31.2023.AMa 11.05
2023
Leokadia i Jan Sobczyk dz. nr 44 obr. Mieszkowice 4 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym z montażem kotła gazowego 22.05.2023
75 AB.6743.30.2023.AOP 11.05
2023
Czesława Żarkowska ul. Klasztorna 21, 74-500 Chojna dz. nr 178/7 budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowy wraz z urządzeniami gazowymi
76 AB.6743.29.2023.AM 08.05
2023
Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1 Maja 19-22 Gryfino ul. 1 Maja 19-22 przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 1 Maja 19-22 29.06.2023
77 AB.6743.28.2023.BS 25.04
2023
Gmina Gryfino obręb Gryfino 5, dz.12, ul. Łużycka 6/1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym 15.05.2023
78 AB.6743.27.2023.AM 14.04
2023
Piotr Wierszyłowski Wełtyń dz nr: 550, 422/5, 422/7 budowa sieci i przyłącza kanalizacji saniatrenj
79 AB.6743.26.2023.AOP 11.04
2023
Zalewska Dorota dz. nr 211 obr. Mieszkowice 4 ul. Kościelna 1, 74-505 Mieszkowice Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
80 AB.6743.25.2023.KRM 06.04
2023
Gmina Widuchowa dz. nr 317, 126/3 obręb Żarczyn Budowa sieci wodociągowej Wilcze - Żarczyn etap II metodą w wykopie otwartym 24.04.2023
81 AB.6743.22.2023.KRM 04.04
2023
Mirosław Sikora dz. nr 433, obręb Gryfino 4 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym 19.04.2023
82 AB.6743.24.2023.AOP 03.04
2023
Elwira i Piotr Wolany ul. Ogrodowa dz. nr 57/1 obr. Banie 1 budowa budynku mieszkalnego
83 AB.6743.21.2023.AOP 31.03
2023
Paweł Łopata Steklno dz. nr 12 obr. Steklno rozbudowa sieci wodociagowej
84 AB.6743.23.2023.BS 30.03
2023
Zbigniew Majewski obręb Banie 2, dz. nr 692 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w poziomie "0" w budynku wielorodzinnym. 01.06.2023
85 AB.6743.20.2023.BA 28.03
2023
Artur Wiśniewski 74-100 Gryfino, ul. Czechosłowacka 2j, działka nr 125/4 obręb Gryfino 5 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego 05.04.2023
86 AB.6743.19.2023.AM 24.03
2023
Grzegorz Karpiński ul. Czechosłowacka 4b Gryfino dz. nr 125/10 przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 09.05.2023
87 AB.6743.18.2023.BS 22.03
2023
Małgorzata Trzcińska obręb Chojna 4, dz. nr: 2/7, 16 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami przy ul. Kolejowej w Chojnie 18.04.2023
88 AB.6743.17.2023.AMa 14.03
2023
Jan Chronchol dz. nr 394 obr. Zielin Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Witosa 67 w Zielinie 22.03.2023
89 AB.6743.16.2023.BS 14.03
2023
Tadeusz Wasilewski dz. nr 104, obręb Mieszkowice 4 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
90 AB.6743.15.2023.BS 06.03
2023
Teresa Badziura obręb Mieszkowice 4, dz. nr 96 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego c.o. i c.w.u. i dwóch kuchenek gazowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. 19.05.2023
91 AB.6743.12.2023.KRM 01.03
2023
Dariusz Ludwiczak dz. nr 187, 315, 188/1 obręb Czepino budowa sieci wodociągowej 21.04.2023
92 AB.6743.13.2023.BS 01.03
2023
Edward Plinta Żelewo dz. nr: 184/3, 184/4 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną.
93 AB.6743.11.2023.AMa 27.02
2023
Anna Żamojda dz. nr 85/2, obr. Daleszewo Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym 17.03.2023
94 AB.6743.14.2023.AOP 21.02
2023
Franciszek Pawlewski 74-100 Gryfino, ul. Czechosłowacka 12 dz. nr 318, 319, obr. Gryfino 5 Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Czechosłowackiej 12 w Gryfinie 13.03.2023
95 AB.6743.9.2023.BS 10.02
2023
Adriana i Janusz Salamończyk dz. nr 207/9 obręb Chojna 7 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 27.02.2023
96 AB.6743.10.2023.BA 10.02
2023
Jolanta Nolfalk działka nr 233/2 obręb Sobieradz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrznymi instalacjami: wody, energii, kanalizacji sanitarnej 13.02.2023
97 AB.6743.8.2023.AM 09.02
2023
Barbara Gorzelańczyk dz. nr 12 Steklinko budowa sieci wodociągowej 11.04.2023
98 AB.6743.5.2023.AM 03.02
2023
Halina i Zenon Siekierscy Chojna ul. Demokracji 2A budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 12.05.2023
99 AB.6743.7.2023.AOP 03.02
2023
Mariola Chyczewska-Harvey Chełm Górny 4 74-510 Trzcińsko-Zdrój dz. nr 9/7, obr. Chełm Górny Przebudowa budynku mieszkalnego - remont poddasza i wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem okien połaciowych 14.02.2023
100 AB.6743.6.2023.AMa 01.02
2023
Arkadiusz Bienicewicz dz. nr 161/2 obr. Wełtyń 2 Instalowanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, zasilanej z naziemnego zbiornika na gaz płynny o poj. 4850 dm3 na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego 23.05.2023
101 AB.6743.4.2023.AM 27.01
2023
Edward Plinta Żelewo dz. nr 184/3, 184/4 Żelewo budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zewn. insta: wodociągową, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem i elektr. 30.01.2023
102 AB.6743.3.2023.BA 26.01
2023
Agata Kasprzak-Spólna dz. nr 180/5 obr. Żelewo Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz zagospodarowaniem terenu, oraz niezbędną infrastrukturą - zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną 13.09.2023
103 AB.6743.2.2023.AOP 23.01
2023
Robert Kmiotek ul. Chojeńska15/2 74-505 Mieszkowice ul. Chojeńska15/2, 74-505 Mieszkowice dz. nr 64 obr. Mieszkowice 2 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego co. cwu. i kuchenki gazowej 4 palnikowej 09.02.2023
104 AB.6743.1.2023.BA 13.01
2023
Tomasz Kowalski dz. nr: 30/7, 29, 74/2, 117 obręb Żórawki, gmina Gryfino Budowa sieci wodociągowej z przyłączem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej 09-02-2023

data ostatniej aktualizacji: 2023-11-30 15:21:22

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.