Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

LVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr LVI/416/2024 z dnia 2024-02-01

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2024 w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych w związku otrzymanym postanowieniem Sądu Rejonowego w Gryfinie w sprawie zwrócenia dla Powiatu środków z depozytu sądowego dotyczących zapłaty wynagrodzenia generalnemu wykonawcy inwestycji pn.: "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie". Sąd w 2023 roku oddalił wniosek Powiatu o zezwolenie na złożenie środków do depozytu sądowego. Powiat wystąpił o uzasadnienie oddalenia wniosku i zwrot środków. Zwrot środków nie nastąpił do końca 2023 roku. Jednocześnie w grudniu 2023 r. została uregulowana należność dla wykonawcy inwestycji z uwagi na konieczność rozliczenia projektu w instytucji dofinansowującej zadanie w ramach środków unijnych (Województwo Zachodniopomorskie), (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się dochody: 851-85111-0940 - 375 186,50 zł (Organ).
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Gminy Banie z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych (przebudowa drogi powiatowej nr 1360Z Steklno-Babinek, 1422Z Babinek-Żarczyn oraz przebudowa drogi powiatowej 1371Z Banie-Sosnowo, ul. Sosnowa w Baniach). Gmina Banie otrzymane środki przeznaczy na sfinansowanie wkładu własnego dla powyższych zadań w ramach przyznanego dofinansowania z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych - wartość kosztorysowa inwestycji ok. 1 800 000,00 zł (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: 600-60014-6610 - 200 000,00 zł.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup i montaż poza obszarem stacji transformatorowej nowej rozdzielni głównej. Zakup jest konieczny z uwagi na spalenie rozdzielni dotychczas funkcjonującej (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
   801-80117-6050 - 37 500,00 zł,
   854-85410-6050 - 37 500,00 zł.
 4. W celu zbilansowania uchwały kwotę w wysokości 100 186,50 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy ogólnej (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: 758-75818-4810 - 100 186,50 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2024-02-06 10:57:07
data ostatniej aktualizacji: 2024-02-06 10:57:07

Strona odwiedzona 52 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.