Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XII sesja Rady Powiatu

2012-02-16, godz.14:00

Interpelacja nr 19/XII/2012

Radna Ewa Dudar
dot. Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Gryfińskiego

W nawiązaniu do § 19 pkt. 2 Statutu Powiatu składam interpelację dotyczącą Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Gryfińskiego, ponieważ formuła uchwalonej w II kadencji Strategii na lata 2001-2010 została wyczerpana. Dlaczego Zarząd Powiatu nie podjął żadnych działań w 2011 roku w sprawie prac nad określeniem misji, celów i kierunków działania Powiatu na lata 2011-20...? Dlaczego nie ma ogłoszenia publicznego o rozpoczęciu prac nad Strategią i zaproszeniu przedstawicieli gmin wchodzących w skład powiatu do współpracy? Pracując nad budżetem na 2012 rok i Wieloletnią Prognozą Finansową nie mamy dokumentu który określałby długookresowe cele i kierunki działania Powiatu, część zadań proponowanych do finansowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, natomiast WPI nie ma żadnego oparcia w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Gryfińskiego. Zwracam się do Wysokiej Rady o jednomyślność w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu do niezwłocznego podjęcia prac nad określeniem misji, celów i kierunków działania Powiatu na lata 2012-20... i zobowiązania Zarządu do przedłożenia Radzie Powiatu projektu uchwały w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2012 r.


Starosta Gryfiński Wojciech Konarski
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.19.2012)

"Żadna ustawa czy rozporządzenie nie obliguje samorządu terytorialnego do opracowania i przyjęcia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Taki dokument bardzo często dublował istniejące plany wieloletnie, czy to plany inwestycyjne, czy też prognozę finansową. Wspomniana przez Klub Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na lata 2001-2010 pokazała, że określone w niej misja, cele i kierunki działania nie stały się podstawą rozwoju, ale przyjęcia w 2006 r. Programu Naprawy Finansów Publicznych Powiatu Gryfińskiego.
W tym roku budżetowym Rada Powiatu uchwaliła środki na opracowanie strategii. W wyniku wniosku Komisji ds. szkolnictwa ponadgimnazjalnego, Zarząd Powiatu zadecydował o zleceniu opracowania strategii sektorowej dotyczącej szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Rozważane jest też opracowanie kolejnej strategii sektorowej dotyczącej szkolnictwa specjalnego, a w kolejnym roku - strategii sektorowej dotyczącej transportu publicznego".

data opublikowania: 2012-02-21 08:13:03
data ostatniej aktualizacji: 2012-03-01 12:28:36

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.