Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXIV sesja Rady Powiatu

2013-05-23, godz.14:00

Interpelacja nr 38/13

Rady Jerzy Zgoda

Kiedy zostanie wykonane odwodnienie drogi powiatowej od miejscowości Piaseczno w kierunku Tetynia, której odcinek za miejscowością Piaseczno jest systematycznie w okresie jesieni i wiosny zalewany?


Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ilińczyk
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.38.2013)

"Informujemy, że prace związane z odwodnieniem drogi powiatowej, tuz za miejscowością Piaseczno w kierunku Tetynia, zostaną wykonane w terminie do 20 czerwca 2013 r. Nadmieniamy jednak, że zakres robót realizowanych przez nas dotyczyć będzie wyłącznie urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym. Natomiast za stan urządzeń melioracji szczegółowej, znajdujących się na terenie gruntów indywidualnych nie możemy ponosić odpowiedzialności i kosztów związanych z ich modernizacją. Oględziny w przedmiotowym miejscu, prowadzone wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy Banie oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Gryfinie, wykazały bowiem, że zastoisko tworzy się z przyczyny niedrożności urządzeń na terenach prywatnych. Dalsze działania administracyjne w tym zakresie podejmować będzie już wydział merytoryczny".

data opublikowania: 2013-05-28 14:05:43
data ostatniej aktualizacji: 2013-06-10 13:30:41

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Interpelacja nr 39/13

Rady Jerzy Zgoda

Czy zostaną wykonane poziome oznakowania, białe linie na krawędziach dróg na których był wykonany remont z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej, np. droga Trzcińsko-Zdrój - Warnice?


Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ilińczyk
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.39.2013)

"W zakresie liniowego oznakowania poziomego informowaliśmy już wcześniej, że na przebudowanym odcinku drogi powiatowej Trzcińsko- Zdrój - Warnice nie ma możliwości wykonania oznakowania poziomego ze względu na nienormatywną szerokość jezdni. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 wraz z załącznikami do w/w rozporządzenia), liniowe oznakowanie poziome stosuje się na drogach o szerokości jezdni min. 6,0 m. Jednakże dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi, pomimo właściwego oznakowania pionowego, wyznaczono dwa najbardziej niebezpieczne odcinki na łukach drogi, które zostaną oznakowane linią segregacyjną P-4 "podwójna ciągła". Prace zostaną wykonane w terminie do 12 lipca br."

data opublikowania: 2013-05-28 14:05:43
data ostatniej aktualizacji: 2013-06-10 13:31:24

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.