Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXVII sesja Rady Powiatu

2013-10-01, godz.14:00

Interpelacja nr 47/13

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Piotr Bugajski

dot. udzielenia informacji o stanie zaawansowania prac projektowych (przebudowa drogi na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Gogolice)

"Przedmiotem umowy zawartej z Gminą Trzcińsko-Zdrój było między innymi zadanie polegające na sporządzeniu mapy do celów projektowych, wykonanie badań nośności oraz opracowanie projektu technicznego dla potrzeb przebudowy drogi na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Gogolice. Zadanie to finansowane jest w całości z budżetu Powiatu.

W związku z powyższym proszę o poinformowanie mnie o stanie zaawansowania powyższych prac projektowych".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.47.2013)

W odpowiedzi na interpelację Nr 47/13 zgłoszoną w dniu 24.09.2013 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje, że dokumentację techniczną na przebudowę drogi Trzcińsko-Zdrój ? Gogolice wykonuje Zakład Usług Technicznych "KOMPLET INWEST" z/s w Szczecinie. Kwota zlecenia wynosi 68.880,00 zł brutto, a w zakres opracowania wchodzi: sporządzenie mapy do celów projektowych, badanie wskaźnika nośności nawierzchni, uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dokumentacji na przebudowę drogi wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W chwili obecnej trwają zaawansowane prace nad projektem drogowym, a także złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

data opublikowania: 2013-09-26 12:50:24
data ostatniej aktualizacji: 2013-10-11 15:22:17

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Edyta Rybacka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Interpelacja nr 48/13

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Piotr Bugajski

dot. zamontowania progów zwalniających w m. Chojna

"Reagując na interwencję mieszkańców ul. Słonecznej w Chojnie, proszę o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej zamontowania progów zwalniających. W odmowie Pan naczelnik stwierdził, że między innymi umieszczenie progów skutkowałoby niszczeniem przyległych budynków i zwiększeniem emisji CO2. Ponadto stwierdził, że Komisariat Policji w Chojnie nie wykazuje wykroczeń na tym odcinku.

Podobne progi zwalniające są zamontowane w innych miastach na terenie naszego województwa również przy przyległych budynkach (chociażby w Myśliborzu) i nie powodują niszczenia i żadne badanie nie potwierdziło wzrostu emisji CO2.

Ograniczenie ruchu do 50 km/godz. wg mieszkańców jest niewystarczające i nie jest przestrzegane przez kierowców. Policja musiałaby tam ustawić patrol na stałe.

Biorąc powyższe pod uwagę proszę jeszcze raz o przeanalizowanie problemu zamontowania progów zwalniających lub zmianę oznakowania pionowego".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.48.2013)

W zakresie ponownej analizy zasadności montażu progów zwalniających na ulicy Słonecznej w Chojnie (interpelacja Nr 48/13) informujemy, że nasza odpowiedź w tej sprawie została wydana przede wszystkim w oparciu o stan ulicy, dane miejscowego Komisariatu Policji oraz z uwzględnieniem negatywnych skutków, które niesie ze sobą montaż tego typu urządzeń na drogach. Wśród nich wyszczególnić należy:

 • zwiększenie hałasu i drgań w okolicy - szczególnie uciążliwe dla posesji znajdujących się w bliskości zamontowanego progu,
 • ponadnormatywna emisja spalin pojazdów, które przekraczają próg i tuż po jego przekroczeniu,
 • zagrożenie dla rowerzystów którzy przekraczają próg oraz innych kierujących pojazdami jednośladowymi,
 • konieczność zwalniania pojazdów uprzywilejowanych - pogotowia, straży pożarnej, policji podczas wykonywania interwencji,
 • negatywne oddziaływanie na konstrukcję drogi oraz na urządzenia znajdujące się w drodze - sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sieci gazowe,
 • utrudnienia związane z prawidłowym odśnieżaniem jezdni i częste uszkodzenia progów przy odśnieżaniu,
 • utrudnienia w prawidłowym odwodnieniu drogi,
 • częste rozjeżdżanie poboczy i chodników przez kierowców wymijających progi.

Przeprowadzona analiza na ul. Słonecznej wykazuje zaistnienie wszystkich tych negatywnych skutków po ewentualnym montażu progu. Zważywszy dodatkowo, że w ciągu ulicy zlokalizowany jest chodnik oddzielony pasem zieleni od jezdni, decyzja w tej kwestii pozostaje niezmienna.

data opublikowania: 2013-09-26 12:50:24
data ostatniej aktualizacji: 2013-10-11 15:23:33

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Edyta Rybacka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.