Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

I sesja Rady Powiatu

2018-11-22, godz.14:00

POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II

z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) postanawiam, co następuje

§ 1. Zwołuję pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu w Gryfinie w celu złożenia ślubowania przez radnych na dzień 22 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.

§ 2.P ostanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KOMISARZ WYBORCZY
W SZCZECINIE II
Anna Sienkiewicz


POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II

z dnia 14 listopada 2018 r.

o zmianie postanowienia w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) postanawiam, co następuje

§ 1. W postępowaniu Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych w § 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

Ustalam następujący porządek obrad Rady Powiatu w Gryfinie:

 1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady
 2. Złożenie ślubowania przez radnych
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór przewodniczącego Rady
 5. Wybór wiceprzewodniczących Rady
 6. Wybór Starosty
 7. Wybór Wicestarosty i pozostałych członków Zarządów Powiatu
 8. Zamknięcie obrad

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KOMISARZ WYBORCZY
W SZCZECINIE II
Anna Sienkiewicz

data opublikowania: 2018-11-15 14:36:00
data ostatniej aktualizacji: 2018-11-21 09:41:45

Strona odwiedzona 1204 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.