Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

III sesja Rady Powiatu

2018-12-20, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 1 wersja PDF
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania stałych Komisji Rady i określenia przedmiotu ich działania druk nr 2 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 2 wersja PDF
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie druk nr 3 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 3 wersja PDF
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gryfinie druk nr 4 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 4 wersja PDF
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Powiatu w Gryfinie druk nr 5 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 5 wersja PDF
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia Rady Powiatu w Gryfinie druk nr 6 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 6 wersja PDF
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych Rady Powiatu w Gryfinie druk nr 7 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 7 wersja PDF
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie druk nr 8 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 8 wersja PDF
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wskazania reprezentanta Powiatu Gryfińskiego do Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego druk nr 9 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 9 wersja PDF
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich druk nr 10 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 10 wersja PDF
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania druk nr 11 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 11 wersja PDF
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XVII/188/2000 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2000 r. o przystąpieniu Powiatu Gryfińskiego do Stowarzyszenia Związek Powiatów Polskich druk nr 12 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 12 wersja PDF
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyznaczenia delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich druk nr 13 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 13 wersja PDF
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku druk nr 14 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 14 wersja PDF
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego druk nr 15 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 15 wersja PDF
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2019 druk nr 16 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 16 wersja PDF
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia przez Powiat Gryfiński zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zlecaniu zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej druk nr 17 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 17 wersja PDF
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/304/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/292/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 13 września 2018 r. zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/254/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. druk nr 18 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 18 wersja PDF
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok druk nr 19 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 19 wersja PDF
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 druk nr 20 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 20 wersja PDF
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 23. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 25. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski

data opublikowania: 2018-12-14 12:13:46
data ostatniej aktualizacji: 2018-12-21 12:55:03

Strona odwiedzona 1632 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Jackiewicz
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.