Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

IV sesja Rady Powiatu

2019-01-24, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 1 wersja PDF;
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego w 2018 r.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2019 r. druk nr 2 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 2 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 2 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2019 r. druk nr 3 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 3 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 3 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 3 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 3 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2019 r. druk nr 4 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 4 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 4 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok druk nr 5 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 5 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 5 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 5 wersja PDF
  zalącznik nr 5 do druku nr 5 wersja PDF
  zalącznik nr 6 do druku nr 5 wersja PDF
  zalącznik nr 7 do druku nr 5 wersja PDF
  zalącznik nr 8 do druku nr 5 wersja PDF
  zalącznik nr 9 do druku nr 5 wersja PDF
  zalącznik nr 10 do druku nr 5 wersja PDF
  zalącznik nr 11 do druku nr 5 wersja PDF
  zalącznik nr 12 do druku nr 5 wersja PDF
  zalącznik nr 13 do druku nr 5 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 5 wersja PDF ;
  • prezentacja multimedialna,
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  • przedstawienie opinii komisji,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039 druk nr 6 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 6 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 6 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 11. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Stanowiska komisji na IV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja do Spraw Edukacji,
Kultury, Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
druk nr 2/IV jednogł. ze zmianami jednogł. jednogł. jednogł. ze zmianami
druk nr 3/IV jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami jednogł.
druk nr 4/IV większ. głosów jednogł. jednogł. ze zmianami jednogł.
druk nr 5/IV większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 6/IV większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów

data opublikowania: 2019-01-17 14:57:49
data ostatniej aktualizacji: 2019-01-25 09:31:52

Strona odwiedzona 1918 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.