Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

IX sesja Rady Powiatu

2019-06-18, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 1 wersja PDF.
 3. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentom szkół ponadgimnazjalnych za szczególne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2018/2019.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Raport o stanie Powiatu Gryfińskiego w 2018 r.:
  1. przedstawienie raportu,
  2. debata nad raportem,
  3. projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania druk nr 2 wersja PDF:
   • stanowiska komisji,
   • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2018 rok druk nr 3 wersja PDF:
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Gryfińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  • prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2018 rok,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2018 rok druk nr 4 wersja PDF:
  • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński druk nr 5 wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Gryfińskiego druk nr 6 wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice druk nr 7 wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok druk nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 5 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 6 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 7 do druku nr 8 wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039 druk nr 9 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 9 wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 14. Sprawy różne, informacje, wolne wniosk.
 15. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:


Stanowiska komisji na IX sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja do spraw Edukacji Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
druk nr 2/IX większ. głosów większ. głosów większ. głosów większ. głosów
druk nr 3/IX jednogł. jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 4/IX większ. głosów jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 5/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/IX większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/IX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/IX jednogł. * jednogł. jednogł.

*) Komisja nie opiniowała przedmiotowego projektu uchwały.

data opublikowania: 2019-06-11 10:22:15
data ostatniej aktualizacji: 2019-06-19 08:42:11

Strona odwiedzona 1156 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.