Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XV sesja Rady Powiatu

2020-02-27, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Uroczyste wręczenie stypendium Rady Powiatu w Gryfinie uczniowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie za szczególne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.
 3. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2019 r. druk nr 1 wersja PDF;
 4. Sprawozdanie za 2019 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński druk nr 2 wersja PDF;
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XLII/283/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego druk nr 3 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Rybacką Spółdzielnie "Regalica" w Gryfinie oraz uchwalenia jej regulaminu druk nr 4 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 4 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/147/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gryfińskiego druk nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok druk nr 6 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039 druk nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 7 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu druk nr 8 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 9 wersja PDF.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 15. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
druk nr 3/XV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 4/XV większością głosów jednogłośnie większością głosów jednogłośnie
druk nr 5/XV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 6/XV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 7/XV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 8/XV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2020-02-20 14:45:11
data ostatniej aktualizacji: 2020-02-28 13:57:11

Strona odwiedzona 1023 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.