Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXI sesja Rady Powiatu

2020-09-24, godz.14:00

ZDALNY TRYB OBRADOWANIA
z siedziby Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 poprowadzi Przewodniczący Rady

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Złożenie ślubowania radnego.
 3. Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2020/2021 placówek oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego druk nr 1 wersja PDF.
 4. Pytania do sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2019 r. z zakresu nadzoru wodnego druk nr 2 wersja PDF; (realizator: Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Nadzór Wodny w Pyrzycach, Nadzór Wodny w Gryfinie, Nadzór Wodny w Myśliborzu, Nadzór Wodny w Chojnie, Nadzór Wodny w Szczecinie).
 5. Pytania do informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2019 r. druk nr 3 wersja PDF; (realizator: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie).
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego Remigiusza Rzepczaka z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie druk nr 4 wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie i ustalenia jej składu osobowego druk nr 5 wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gryfinie i ustalenia jej składu osobowego druk nr 6 wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych Rady Powiatu w Gryfinie druk nr 7 wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie petycji o ustalenie strefy ciszy na Jeziorze Strzeszowskim druk nr 8 z załącznikiem wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/2020 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. druk nr 9 z załącznikiem wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mieszkowice, Widuchowa, Cedynia, Moryń i Stare Czarnowo druk nr 10 wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok druk nr 11 z załącznikami wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039 druk nr 12 z załącznikami wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 13 wersja PDF.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 19. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:


Stanowiska komisji na XXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
druk nr 4/XXI jednogłośnie większością głosów jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 5/XXI większością głosów jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 6/XXI większością głosów jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 7/XXI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 8/XXI większością głosów większością głosów jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 9/XXI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 10/XXI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 11/XXI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 12/XXI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2020-09-18 11:13:39
data ostatniej aktualizacji: 2020-09-25 10:02:42

Strona odwiedzona 810 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.