Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXIV sesja Rady Powiatu

2020-12-23, godz.14:00

ZDALNY TRYB OBRADOWANIA
z siedziby Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 poprowadzi Przewodniczący Rady

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Analiza problemów osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Gryfińskiego druk nr 1 wersja PDF.
 3. Informacja z działalności bieżącej szpitala powiatowego prowadzonego przez Spółkę z o.o. "Szpital Powiatowy w Gryfinie" - stan na dzień 30.11.2020 r. druk nr 2 wersja PDF.
 4. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu w związkach i stowarzyszeniach z działalności tychże gremiów za rok 2020 r.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego druk nr 3 z załącznikiem wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/2020 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. druk nr 4 z załącznikiem wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok druk nr 5 z załącznikami wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039 druk nr 6 z załącznikami wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 druk nr 7 z załącznikiem wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2021 rok druk nr 8 z załącznikami wersja PDF:
  • przedstawienie uchwały budżetowej,
  • przedstawienie opinii komisji,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii RIO,
  • dyskusja,
  • głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039 druk nr 9 z załącznikami wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 10 wersja PDF.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja do spraw Edukacji, Sportu i Organizacji Pozarządowych Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
druk nr 3/XXIV jednogł. jednogł. jednogł. wraz ze zmianą jednogł.
druk nr 4/XXIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXIV większ. głosów wraz ze zmianą większ. głosów wraz ze zmianą jednogł. wraz ze zmianą jednogł. wraz ze zmianą
druk nr 9/XXIV większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2020-12-17 08:13:38
data ostatniej aktualizacji: 2020-12-30 13:43:59

Strona odwiedzona 841 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ada Wisławska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.