Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXVI sesja Rady Powiatu

2021-03-25, godz.14:00

ZDALNY TRYB OBRADOWANIA
z siedziby Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 poprowadzi Przewodniczący Rady

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie za 2020 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński druk nr 1 wersja PDF;
 3. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2020 r. druk nr 2 wersja PDF;
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2020 druk nr 3 z załącznikiem wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. druk nr 4 z załącznikiem wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji druk nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2021 druk nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku druk nr 7 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów spod Siekierek wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie druk nr 8 z załącznikiem wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, zamiaru przeniesienia kształcenia z Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy do innego technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Zawodowego im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie druk nr 9 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gryfinie za 2020 r. druk nr 10 z załącznikiem wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie petycji dotyczącej zaliczenia Jeziora Strzeszowskiego do strefy ciszy druk nr 11 z załącznikiem wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania druk nr 12 z załącznikiem wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok druk nr 13 z załącznikami wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039 druk nr 14 z załącznikami wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 15 wersja PDF.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 20. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:


Stanowiska komisji na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Stanowiska komisji na XXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie
druk nr Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
3/XXVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
4/XXVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
5/XXVI jednogłośnie większością głosów jednogłośnie jednogłośnie
6/XXVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
4/XXVI większością głosów jednogłośnie większością głosów jednogłośnie
8/XXVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
9/XXVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
10/XXVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
11/XXVI większością głosów negatywnie zaopiniowała większością głosów jednogłośnie większością głosów
12/XXVI większością głosów jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
13/XXVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
14/XXVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2021-03-18 12:53:41
data ostatniej aktualizacji: 2021-03-30 12:16:27

Strona odwiedzona 781 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.