Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXX sesja Rady Powiatu

2021-08-26, godz.14:00

ZDALNY TRYB OBRADOWANIA
z siedziby Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 poprowadzi Przewodniczący Rady

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2020 r. z zakresu nadzoru wodnego druk nr 1 wersja PDF (realizator: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Pyrzycach, Nadzór Wodny w Gryfinie, Nadzór Wodny w Myśliborzu, Nadzór Wodny w Chojnie, Nadzór Wodny w Szczecinie).
 3. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2020 r. druk nr 2 wersja PDF (realizator: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie).
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej druk nr 3 z załącznikiem wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości druk nr 4 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości druk nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu nr XXVI/186/2021 z dnia 25.03.2021 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. druk nr 6 z załącznikiem wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok druk nr 7 z załącznikami wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 8 wersja PDF.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 13. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XXX sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Stanowiska komisji na XXX sesję Rady Powiatu w Gryfinie
druk nr Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
3/XXX jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
4/XXX jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
5/XXX jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
6/XXX jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
7/XXX jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2021-08-19 14:39:37
data ostatniej aktualizacji: 2021-08-27 10:52:06

Strona odwiedzona 680 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.