Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXXI sesja Rady Powiatu

2021-10-07, godz.14:00

ZDALNY TRYB OBRADOWANIA
z siedziby Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 poprowadzi Przewodniczący Rady

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu Gryfińskiego za 2020 r. druk nr 1 wersja PDF
 3. Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2021/2022 placówek oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego druk nr 2 wersja PDF
 4. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2021 r. druk nr 3 :
  • przedstawienie informacji,
  • dyskusja.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na obszarze powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2022 druk nr 4 wersja PDF
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Cedynia, Mieszkowice i Banie druk nr 5 wersja PDF
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030" oraz Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2020" za lata 2019-2020 druk nr 6 wersja PDF
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu nr XXVI/186/2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. druk nr 7 wersja PDF
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok druk nr 8 wersja PDF
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039 druk nr 9 wersja PDF
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Stanowisko Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 września 2021 r. druk nr 10 wersja PDF
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie stanowiska.
 12. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 11 wersja PDF
 13. Informacja z dokonanych analiz oświadczeń majątkowych.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XXXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Stanowiska komisji na XXXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie
druk nr Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
4/XXXI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
5/XXXI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
6/XXXI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
7/XXXI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
8/XXXI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
9/XXXI II wersja jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
10/XXXI większością głosów większością głosów jednogłośnie większością głosów

data opublikowania: 2021-09-30 14:52:32
data ostatniej aktualizacji: 2021-10-09 12:24:34

Strona odwiedzona 634 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.