Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXXIII sesja Rady Powiatu

2021-12-16, godz.14:00

ZDALNY TRYB OBRADOWANIA
z siedziby Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 poprowadzi Przewodniczący Rady

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Analiza problemów osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Gryfińskiego druk nr 1 wersja PDF.
 3. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu w związkach i stowarzyszeniach z działalności tychże gremiów za rok 2021.
 4. Informacja z działalności bieżącej szpitala powiatowego prowadzonego przez Spółkę z o.o. Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie powiatu gryfińskiego druk nr 2 z załącznikiem wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu druk nr 3 wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Gryfino obowiązków utrzymania ścieżki rowerowej, zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1548Z Radziszewo-Gardno druk nr 4 z załącznikiem wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie druk nr 5 wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok druk nr 6 z załącznikami wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039 druk nr 7 z załącznikami wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego druk nr 8 wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 9 wersja PDF.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XXXIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Stanowiska komisji na XXXIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie
druk nr Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
2/XXXIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
3/XXXIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
4/XXXIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
5/XXXIII większością głosów jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
6/XXXIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
7/XXXIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
8/XXXIII większością głosów jednogłośnie jednogłośnie większością głosów

data opublikowania: 2021-12-09 15:20:43
data ostatniej aktualizacji: 2021-12-17 09:57:20

Strona odwiedzona 525 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.