Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXXVIII sesja Rady Powiatu

2022-06-23, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Uroczyste wręczenie stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 3. Raport o stanie Powiatu Gryfińskiego w 2021 r.:
  1. przedstawienie raportu,
  2. debata nad raportem,
  3. projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania (druk nr 1 PDF):
   • stanowiska komisji,
   • podjęcie uchwały.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2021 rok (druk nr 2 PDF):
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia,
  • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 rok,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 rok (druk nr 3 PDF):
  • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gryfińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (druk nr 4 z załącznikiem PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Widuchowa, Cedynia, Moryń i Trzcińsko-Zdrój (druk nr 5 PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2022 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 6 z załącznikiem PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych (druk nr 7 z załącznikiem PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok (druk nr 8 z załącznikami PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039 (druk nr 9 z załącznikami PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 10 PDF).
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XXXVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Stanowiska komisji na XXXVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie
druk nr Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
1/XXXVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
2/XXXVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
3/XXXVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
4/XXXVIII jednogłośnie większ. głosów jednogłośnie jednogłośnie
5/XXXVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
6/XXXVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
7/XXXVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
8/XXXVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
9/XXXVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2022-06-15 13:22:04
data ostatniej aktualizacji: 2022-06-24 12:19:21

Strona odwiedzona 644 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.