Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XLIII sesja Rady Powiatu

2022-12-19, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Analiza problemów osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 1 PDF).
 3. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu w związkach i stowarzyszeniach z działalności tychże gremiów za rok 2022.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2023 rok (druk nr 2 z załącznikami PDF);
  • przedstawienie uchwały budżetowej,
  • przedstawienie opinii komisji,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii RIO,
  • dyskusja,
  • głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039 (druk nr 3 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 4 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania (druk nr 5 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu nr XXXVI/268/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. (druk nr 6 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino (druk nr 7 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój (druk nr 8 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie (druk nr 9 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok (druk nr 10 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039 (druk nr 11 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 12 PDF).
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 18. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XLIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja do spraw Edukacji, Sportu i Organizacji Pozarządowych Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
druk nr 2/XLIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XLIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XLIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XLIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XLIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XLIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XLIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XLIII większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 10/XLIII jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 11/XLIII jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów

data opublikowania: 2022-12-13 08:11:03
data ostatniej aktualizacji: 2022-12-21 13:43:00

Strona odwiedzona 496 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.