Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XLVI sesja Rady Powiatu

2023-03-30, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński za szczególne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2022/2023.
 3. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Gryfińskiego za rok 2022 (druk nr 1 PDF);
 4. Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu Gryfińskiego za 2022 r. (druk nr 2 PDF);
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2022 (druk nr 3 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. (druk nr 4 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Gryfiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 5 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mieszkowice (druk nr 6 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na możliwość używania jednostki pływającej z napędem spalinowym na Jeziorze Wełtyńskim (druk nr 7 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 16 marca 2023 r. (druk nr 8 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok (druk nr 9 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039 (druk nr 10 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 11 PDF).
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XLVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Stanowiska komisji na XLVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie
druk nr Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
3/XLVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
4/XLVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
5/XLVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
6/XLVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
7/XLVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
8/XLVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
9/XLVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
10/XLVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2023-03-24 08:52:32
data ostatniej aktualizacji: 2023-03-31 10:54:38

Strona odwiedzona 393 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.