Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XLIX sesja Rady Powiatu

2023-06-29, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentom szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński za szczególne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2022/2023.
 3. Raport o stanie Powiatu Gryfińskiego w 2022 r.:
  1. przedstawienie raportu,
  2. debata nad raportem,
  3. projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania (druk nr 1 PDF):
   • stanowiska komisji,
   • podjęcie uchwały.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2022 rok (druk nr 2 PDF):
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia,
  • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2022 rok,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2022 rok (druk nr 3 PDF):
  • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2023 r. (druk nr 4 z załącznikiem PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia cen biletów i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Gryfiński oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej (druk nr 5 z załącznikami PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Chojna (druk nr 6 PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok (druk nr 7 z załącznikiem PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 8 PDF).
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XLIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Stanowiska komisji na XLIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie
druk nr Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
1/XLIX jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
2/XLIX jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
3/XLIX jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
4/XLIX jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
5/XLIX jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
6/XLIX jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
7/XLIX jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2023-06-22 14:38:50
data ostatniej aktualizacji: 2023-06-30 14:35:39

Strona odwiedzona 261 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.