Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

LVI sesja Rady Powiatu

2024-02-01, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego za 2023 rok (druk nr 1 PDF).
 3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2023 r. (druk nr 2 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2023 r. (druk nr 3 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2024 r. (druk nr 4 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2024 r. (druk nr 5 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2024 r. (druk nr 6 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 7 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 rok (druk nr 8 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 rok (druk nr 9 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 10 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 11 PDF);
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na LVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja do spraw Edukacji, Sportu i Organizacji Pozarządowych Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
druk nr 2/LVI jednogł. jednogł. jednogł. wraz ze zmianą jednogł. wraz ze zmianą
druk nr 3/LVI jednogł. jednogł. jednogł. wraz ze zmianą jednogł. wraz ze zmianą
druk nr 4/LVI jednogł. jednogł. jednogł. wraz ze zmianą jednogł. wraz ze zmianą
druk nr 5/LVI jednogł. jednogł. jednogł. wraz ze zmianą jednogł. wraz ze zmianą
druk nr 6/LVI jednogł. jednogł. jednogł. wraz ze zmianą jednogł. wraz ze zmianą
druk nr 7/LVI jednogł. jednogł. jednogł. wraz ze zmianą jednogł. wraz ze zmianą
druk nr 8/LVI jednogł. jednogł. jednogł. wraz ze zmianą jednogł. wraz ze zmianą
druk nr 9/LVI jednogł. jednogł. jednogł. wraz ze zmianą jednogł. wraz ze zmianą
druk nr 10/LVI jednogł. jednogł. jednogł. wraz ze zmianą jednogł. wraz ze zmianą

data opublikowania: 2024-01-26 11:40:09
data ostatniej aktualizacji: 2024-02-02 13:09:00

Strona odwiedzona 639 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.