Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

LVII sesja Rady Powiatu

2024-03-07, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński za szczególne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2023/2024.
 3. Informacja o aktualnym stanie i perspektywach realizacji projektów w ramach Strategii Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2023 r. (druk nr 1 PDF);
 5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie za 2023 r. (druk nr 2 PDF);
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Gryfińskiego za rok 2023 (druk nr 3 PDF);
 7. Sprawozdanie za 2023 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk nr 4 PDF);
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2023 (druk nr 5 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2024-2026" (druk nr 6 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu nr XXIII/164/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2021-2025 (druk nr 7 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. (druk nr 8 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Spółdzielni Socjalnej "Promyk" w Goszkowie (druk nr 9 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, położonej w Moryniu przy ul. Rynkowej 27 (druk nr 10 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia gminom powiatu gryfińskiego prowadzenia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w latach 2024-2029 (druk nr 11 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wniosków Rzecznika Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli z dnia 8 lutego 2024 r. (druk nr 12 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (druk nr 13 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2024 rok (druk nr 14 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2024-2039 (druk nr 15 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 19. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 16 PDF);
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 23. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na LVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Stanowiska komisji na LVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie
druk nr Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
5/LVII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
6/LVII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
7/LVII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
8/LVII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
9/LVII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
10/LVII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
11/LVII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
12/LVII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
13/LVII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
14/LVII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
15/LVII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2024-03-01 12:55:30
data ostatniej aktualizacji: 2024-03-08 14:41:03

Strona odwiedzona 382 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.