Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VII Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
07.04.2024 - 07.04.2029

III sesja Rady Powiatu

2024-06-27, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentom szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński za szczególne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2023/2024.
 3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku" (druk nr 1 z załącznikiem PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2024 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2024 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 2 z załącznikiem PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Raport o stanie Powiatu Gryfińskiego w 2023 r.:
  1. przedstawienie raportu,
  2. debata nad raportem,
  3. projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania (druk nr 3 PDF):
   • stanowiska komisji,
   • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2023 rok (druk nr 4 PDF):
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia,
  • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2023 rok,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2023 rok (druk nr 5 PDF):
  • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk nr 6 PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wskazania reprezentanta Powiatu Gryfińskiego do Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 7 PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, położonej w Chojnie przy ul. Dworcowej 1 (druk nr 8 PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, położonej w Chojnie przy ul. Dworcowej 1 (druk nr 9 PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 rok (druk nr 10 z załącznikami PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2024-2039 (druk nr 11 z załącznikami PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 12 PDF).
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 18. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Hubert Andrych


Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na III sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Stanowiska komisji na III sesję Rady Powiatu w Gryfinie
druk nr Komisja Budżetu Komisja Rewizyjna
1/III jednogłośnie jednogłośnie
2/III jednogłośnie jednogłośnie
3/III jednogłośnie jednogłośnie
4/III jednogłośnie jednogłośnie
5/III jednogłośnie większością głosów
6/III jednogłośnie jednogłośnie
7/III jednogłośnie jednogłośnie
8/III jednogłośnie jednogłośnie
9/III jednogłośnie jednogłośnie
10/III jednogłośnie jednogłośnie
11/III jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2024-06-21 09:20:01
data ostatniej aktualizacji: 2024-07-01 09:23:49

Strona odwiedzona 417 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.