Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Archiwum - fundusze unijne

Konkurs ZPORR - Priorytet II Działanie 2.2

Konkurs ZPORR - Priorytet II Działanie 2.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w imieniu Samorządu Województwa ogłasza konkurs zamknięty na składanie projektów dla Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006.

Oferty konkursowe można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty od 24 maja do 30 czerwca 2005 r. do godz. 15.00 w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1, pokój 121A, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00.

Wnioski dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie (liczy się data wpływu do Instytucji Wdrażającej). Otwarcie wniosków nastąpi 1 lipca o godz. 9.00. Każdy Beneficjent otrzyma potwierdzenie przyjęcia wniosku.

Weryfikacja formalna wniosków oraz powiadomienie Beneficjentów (w formie pisemnej) nastąpią w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu. Ocena merytoryczna wniosków nastąpi w ciągu 60 dni od daty zamknięcia konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie: www.wup.pl

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dot. naboru i oceny wniosków zawarte są w dokumentacji konkursowej dostępnej na witrynie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie www.wup.pl oraz w Punkcie Informacyjnym Europejskiego Funduszu Społecznego pokój 121 A. Pytania można kierować na adres szwupro@praca.gov.pl lub telefonicznie tel. 421-24-91.

Wniosek należy przygotować zgodnie z wytycznymi zawartymi w powyższej dokumentacji. Informacje oraz dokumenty programowe - ZPORR, Uzupełnienie ZPORR, Poradnik Beneficjenta - dotyczące wdrażania ZPORR dostępne są zarówno na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy: www.zporr.gov.pl jak i Instytucji Wdrażającej www.wup.pl

Informacje i wyjaśnienia dotyczące dokumentacji konkursowej zostaną przekazane na spotkaniu, które odbędzie się 6 czerwca br. o godz. 11.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu pracy w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1.

Beneficjentami uprawnionymi do składania wniosków w ramach Działania 2.2 są:

 • w przypadku projektów typu I Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej: organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne; związki, porozumienia i stowarzyszenia organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne; organy dotujące szkoły ponadgimnazialne niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej, związki, porozumienia i stowarzyszenia organów dotujących.
 • w przypadku projektów typu II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów: powiaty; związki, porozumienia i stowarzyszenia powiatów.

Dodatkowe kryteria szczegółowe dla Działania 2.2 zawarte są w Ramowym Planie Realizacji Działania na rok 2005, który jest dostępny na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie: www.wup.pl.

Wniosek należy przygotować w aktualnej wersji Generatorze Wniosków (wersja, co najmniej nr 3.0.0.20 i kolejne), który można pobrać ze strony Instytucji Zarządzającej lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

data opublikowania: 2005-05-25 14:56:27
data ostatniej aktualizacji: 2005-05-25 14:56:27

Strona odwiedzona 1377 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Andrzej Krzemiński
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.