Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Komunikaty

UWAGA! Ogłoszenie wyróżnione kolorem oraz oznaczone w kolumnnie, zawiera rozstrzygnięcie.

Aktualne komunikaty
Ilość aktualnych pozycji w bazie: 21
lp nazwa rozstrzyg-
nięcie
ostatnia
aktualizacja
data
ogłoszenia
1 Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia wznowienia znaków granicznych nieruchomości oznaczonej jako działka nr 102/41, położonej w obrębie Witnica, gmina Moryń 2024-04-22 08:58:34 2024-04-22 08:58:34
2 Wykaz nieruchomości oznaczonej nr działki 346/20 stanowiącej w udziale własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Zielin, gm. Mieszkowice, przeznaczonej w części do najmu 2024-04-18 09:14:35 2024-04-18 09:14:35
3 Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności geodezyjnych związanych ze wznowieniem znaków granicznych, z ustaleniem przebiegu granicy oraz z wyznaczeniem znaków granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB dla części działki nr 18 w obrębie Dłużyna, gmina Banie 2024-04-17 14:35:11 2024-04-12 09:58:42
4 Karta informacyjna na temat wniosku w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej "PV Lubanowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", zlokalizowanej na działkach nr: 328/1, 328/3 w obrębie ewidencyjnym Lubanowo, gmina Banie 2024-04-16 10:49:57 2024-04-16 10:49:57
5 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Gryfino 4 2024-04-16 09:58:46 2024-04-16 09:58:46
6 Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa farmy fotowoltaicznej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Banie II - Etap I 2024-04-15 09:06:56 2024-04-15 09:06:56
7 Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia wznowienia znaków granicznych nieruchomości oznaczonej jako działka nr 134/28, położona w obrębie Binowo, gmina Stare Czarnowo 2024-04-11 12:06:18 2024-04-11 12:06:18
8 Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 134/28 na granicy z działką 134/8- obręb Binowo, gmina Stare Czarnowo 2024-04-10 14:00:19 2024-04-10 14:00:19
9 Partnerstwo Powiatu Gryfińskiego ogłasza robocze konsultacje społeczne projektu Strategii IIT 2024-04-09 11:05:53 2024-04-04 12:21:18
10 Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 445/2 z działką nr 445/1 obręb Piasek, gmina Cedynia 2024-04-09 09:53:34 2024-04-09 09:53:34
11 Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kołbaczu 2024-02-29 09:23:44 2024-02-29 09:23:44
12 Budowa elektrowni fotowoltaicznej Bartkowo 1.1 o mocy do 4 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną 2024-02-01 11:47:14 2024-02-01 11:47:14
13 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku 2024-01-11 09:56:42 2024-01-10 15:07:12
14 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku archeologicznego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego 2024-01-10 08:48:06 2024-01-10 08:48:06
15 Punkty szczepień przeciw COVID-19 2023-12-18 10:27:58 2023-12-18 10:27:58
16 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania na bezpośrednie zawarcie umowy 2023-11-02 07:22:19 2023-11-02 07:22:19
17 Informacja o utworzeniu bazy GESUT dla obszaru powiatu gryfińskiego 2023-07-21 11:22:23 2023-07-21 11:22:23
18 Informacja o przyjęciu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030 oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią 2021-10-27 12:31:58 2021-10-27 12:31:58
19 Karta informacyjna do decyzji o pozwoleniu na budowę wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 792 kW wraz z zewnętrzną instalacją energetyczną, zlokalizowaną na terenie działek nr: 78/12, 78/14, 74/2 w obrębie Stare Czarnowo 2017-12-05 11:47:37 2017-12-05 11:47:37
20 Karta prywatyzacji Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie 2012-06-04 12:31:52 2011-07-12 14:59:55
21 Możesz zostać rodziną zastępczą 2004-09-22 12:08:23 2004-09-22 12:08:23
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.