Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Archiwum - fundusze unijne

Nabór partnerów do realizacji Projektu "Praca w posagu"

Nabór partnerów do realizacji Projektu "Praca w posagu - model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi"

Partnerstwo na rzecz Rozwoju "Praca w posagu - model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi" jest realizowane w ramach Tematu A "Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich" Programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Głównym celem Partnerstwa jest wyrównanie szans zatrudnienia i ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom z rodzin wiejskich dotkniętych zjawiskiem bezrobocia rodzinnego lub pokoleniowego (minimum dwie osoby lub dwa pokolenia pozostają bez pracy), a także zagrożonych dziedziczeniem bezrobocia z powodu pozostawania bez pracy przynajmniej jednego z rodziców i przerwania przez dziecko edukacji bez uzyskania zawodu. Grupa docelowa obejmie zarówno kobiety jak i mężczyzn, bez względu na ich wiek i pochodzenie. Działania będą koncentrować się na osobach z niskim poziomem wykształcenia, kwalifikacji i dochodów, szczególnie zagrożonych nierównością na rynku pracy z powodu utrudnionego dostępu do edukacji i usług rynku pracy oraz dyskryminującego, negatywnego wizerunku u przedsiębiorców.

Projekt będzie trwał do marca 2008 r., szacunkowa wartość wynosi ponad 13 000 000 PLN, w tym etapy wdrożeniowe wynoszą:

 • Działanie 1: 369 782,20 PLN
 • Działanie 2: 10 600 000,00 PLN
 • Działanie 3: 2 100 000,00 PLN

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż przy wyborze partnerów do realizacji projektu będą brane pod uwagę:

 • zgodność działania potencjalnego partnera z celem Partnerstwa na rzecz Rozwoju,
 • oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu Partnerstwa,
 • doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze w danych obszarach tematycznych,
 • współpracę z instytucją ogłaszającą nabór partnerów w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie Działania 1.

Oferty będą rozpatrywane w trybie ciągłym. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 28 czerwca 2005 r. Wynik przeprowadzonego naboru partnerów zostanie podany do publicznej wiadomości.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Biurze Projektu EQUAL ul. Mickiewicza 41, pok. 12. tel. (091) 421 37 66.

data opublikowania: 2005-06-06 09:24:05
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-06 09:24:05

Strona odwiedzona 1358 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Andrzej Krzemiński
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.