Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Aukcja dotycząca sprzedaży drewna z wycinką 124 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE
ogłasza
aukcję dotyczącą sprzedaży drewna z wycinką 124 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych

Miejsce, termin oraz zasady aukcji:
Aukcja, w formie licytacji ustnej, odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d, pok. 103 (I piętro).

Warunkiem udziału w aukcji jest wpłata wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wnieść w pieniądzu - przelewem na rachunek depozytowy organizatora nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850, z dopiskiem: "Wadium - wycinka drzew - aukcja", w terminie umożliwiającym zaksięgowanie wadium na koncie organizatora aukcji przed momentem rozpoczęcia aukcji. Oferent starci wadium w przypadku niezaoferowania minimum ceny wywoławczej, a także wygrania aukcji i odstąpienia od zawarcia umowy.

Aukcja dotyczy sprzedaży wyłącznie całości asortymentu, tj. drewna z wycinką 124 szt. drzew gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Nr 1584Z Radziszewo - Gardno oraz nr 1416Z Mieszkowice - gr. powiatu.

W aukcji uczestniczyć mogą osoby zainteresowane, po okazaniu dowodu tożsamości.

Ustala się cenę wywoławczą za sprzedaż całości asortymentu w wysokości - 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
Stawka minimalnego postąpienia wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
Aukcję wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą kwotę za zakup przedmiotu aukcji. Na tę okoliczność zawarta zostanie umowa pomiędzy oferentem, a organizatorem aukcji, która określać będzie m.in. termin realizacji robót związanych z wycinką drzew.

Oferent wygrywający aukcję, przed rozpoczęciem wycinki drzew:

 • wpłaci wylicytowaną kwotę w ciągu 7 dni od otrzymania faktury VAT, wystawionej przez organizatora aukcji, na wskazany numer rachunku bankowego. Płatność faktury VAT zostanie pomniejszona o wniesione wadium przez oferenta,
 • wpłaci kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) tytułem należytego zabezpieczenia realizacji robót (przed podpisaniem umowy, gotówką lub w innej formie),
 • dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Wszelkich informacji dotyczących aukcji udziela Wydział Zarządzania Drogami w Gryfinie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 pod numerem telefonu: 91 404 50 00, wew. 258.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania aukcji bez podania przyczyny.

Do pobrania:

data opublikowania: 2024-01-25 13:33:03
data ostatniej aktualizacji: 2024-01-26 08:34:24

Strona odwiedzona 290 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Arkadiusz Durma
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.