Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego, znak: SZ.ZUZ.4.4210.19.2022.AP

Szczecin, dnia 9 stycznia 2024 r.

SZ.RUZ.4221.3.2023.EM

INFORMACJA

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Szczecinie zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

podaje do publicznej wiadomości

Informację, że z urzędu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 7 listopada 2022 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.19.2022.AP stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 192/2 obręb Krzypnica gm. Gryfino za pomocą trzech istniejących studni głębinowych udzielonego Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie decyzją Starosty Gryfińskiego z dnia 18 lipca 2012 r., znak: OŚ.6341.35.2012.BG oraz udzielającej na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z pięciu studni głębinowych nr 1a, nr 2a, nr 3a, nr 4, nr 5 pracujących w systemie zespołowym znajdujących się na terenie działki nr 192/2 obręb Krzypnica, gm. Gryfino.

Otrzymują:

 1. Urząd Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 maja 16, 74-100 Gryfino
 2. Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
 3. Tablica tut. Urzędu wraz z BIP
 4. a/a

data opublikowania: 2024-01-12 09:37:35
data ostatniej aktualizacji: 2024-01-12 09:37:35

Strona odwiedzona 115 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marta Gawrońska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.