Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum

Zawiadomienie o przeprowadzeniu ustalenia przebiegu granic nieruchomości dla działki numer 424/1, położonej w obrębie Swobnica

Gryfino, dnia 16 stycznia 2024 r.

GP.6620d.2.2024.JL

ZAWIADOMIENIE
o przeprowadzeniu ustalenia przebiegu granic nieruchomości

Na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023. 1752 t.j.), § 32 ust. 1 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021. 1390 t.j.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej oznaczonej numerem ID 6640.1689.2023

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 15 lutego 2024 r. o godz. 9:00 zostanie przeprowadzone ustalenie przebiegu granic nieruchomości określające granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 424/1, obręb Swobnica, gmina Banie

Z opisaną nieruchomością sąsiaduje działka nr 423/2, obręb Swobnica, gmina Banie, której Podmioty, nie są znane lub nie są znane ich adresy zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby.

Spotkanie zainteresowanych stron o godz. 9:00- Swobnica, przy budynku nr 77

POUCZENIE

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami umożliwiającymi ustalenie tożsamości.

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych leży w interesie stron. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

data opublikowania: 2024-01-16 13:39:56
data ostatniej aktualizacji: 2024-01-16 13:39:56

Strona odwiedzona 165 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Joanna Lewandowska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.