Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PUK Sp. z o. o. w Gryfinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz na wygaszenie decyzji z dnia 11 września 2013 r., znak: OŚ.6341.59.2013.BG

Szczecin, dnia 05 stycznia 2024 r.

SZ.ZUZ.4.4210.197.2023.KK

OBWIESZCZENIE
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji

zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz zgodnie z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie
podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. usługę wodną - pobór wód podziemnych z ujęcia, składającego się z dwóch studni głębinowych nr 1 i nr 2 zlokalizowanych w miejscowości Bartkowo, gm. Gryfino, na działce nr 71/1 obręb Bartkowo,
 2. usługę wodną - wprowadzanie ścieków przemysłowych (wód popłucznych) do wód pochodzących ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Bartkowo, gmina Gryfino, powiat gryfiński,
 3. wygaszenie decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 11 września 2013 r., znak: OŚ.6341.59.2013.BG - pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w punkcie 2 na szczególne korzystanie z wód - pobór wody podziemnej z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 71 obr. Bartkowo, gm. Gryfino.

Z uwagi na fakt, że liczba stron przedmiotowego postępowania administracyjnego przekracza 10, Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie informuję zainteresowane strony tj. właściciele i współwłaściciele działek o numerach: 51/1, 52, 53, 54, 55, 56, 57/1, 59, 60, 61, 62, 67/1, 67/4, 67/5, 67/6, 68/1, 68/2, 69/2, 69/5, 70/1, 70/4, 71/1, 71/2, 72, 73/2, 73/4, 73/5, 101/1, 101/2, 102, 103, 104, 141/2, 141/3, 141/4, 142/1, 142/2, 143/4, 143/6, 143/7, 143/8, 143/9, 143/10, 143/11, 144, 145, 146/1, 146/2, 147, 148/1, 148/2, 163/2, 167, 168, 228, 235, 240, 241, 242, 267, 273, 274/1, 274/2, 282, 283/1, 283/2, 284/1, 284/2 obręb Bartkowo, gm. Gryfino, powiat gryfiński stanowią strony przedmiotowego postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 i art. 79 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Zarząd Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przy ul. Mieszka I 33, po wcześniejszym ustaleniu z organem terminu możliwości przeglądania akt i sposobu ich udostępniania pod numerem telefonu 694 403 718 lub e-mail: zz-szczecin@wody.gov.pl.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na BIP na okres 14 dni.

 1. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Szczecinie + BIP PGW WP,
 2. BIP Urzędu Miasta i Gminy Gryfino
 3. BIP Starostwa Powiatowego w Gryfinie
 4. ZUZ aa.

data opublikowania: 2024-01-17 11:48:58
data ostatniej aktualizacji: 2024-01-17 11:48:58

Strona odwiedzona 176 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marta Gawrońska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.