Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób wykonywanego w powiecie gryfińskim w 2023 roku

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 12 lutego 2024 r.

KM.2720.1.2024.APŚ

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na "Wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób wykonywanego w powiecie gryfińskim w 2023 roku"

Zamawiający informuje, że wybrano ofertę firmy - Kompleksowe Usługi Doradcze Maciej Gabory, ul. Świebodzka 2B, 50-046 Wrocław.

Gryfino, dnia 18 stycznia 2024 r.

Nr sprawy: KM.2720.1.2024

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Nazwa Zamawiającego: Starosta Gryfiński Adres: ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino Telefon: (091) 415 31 82, fax (091) 416 30 02 www.gryfino.powiat.pl, bip.gryfino.powiat.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 zm.) niniejsze postępowanie jest prowadzone z pominięciem przepisów ww. ustawy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. "Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób wykonywanego na terenie powiatu gryfińskiego w 2023 roku"

 1. Podstawa prawna - art. 22a ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)
 2. Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2024.
 3. Warunki płatności: 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
 4. Warunki udziału w postępowaniu: opracowanie przez wykonawcę przynajmniej jednej analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych w innym urzędzie.
 5. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: do formularza ofertowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie powyższej usługi innemu podmiotowi.
 6. Kryterium oceny ofert: cena 100%
 7. Miejsce i termin składania ofert: kancelaria Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino do dnia 9.02.2024 r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie: ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ - KM
 8. Miejsce i termin otwarcia ofert: Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16d, pok. Nr 4 dnia 12.02.2024 r.
 9. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Aneta Płóciennik - Śmiałkowska tel. 91-4045000 wew. 202 e-mail aneta.smialkowska@gryfino.powiat.pl
 10. Załącznik: opis przedmiotu zamówienia PDF, formularz ofertowy PDF.

data opublikowania: 2024-01-24 12:42:06
data ostatniej aktualizacji: 2024-02-14 09:17:55

Strona odwiedzona 294 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.