Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Komunikaty

Cennik Starostwa Powiatowego w Gryfinie ustalający wysokości wynagrodzenia za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego

Cennik Starostwa Powiatowego w Gryfinie
określający wysokość wynagrodzenia za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego

L.p.Opis przedmiotu wycenyCena brutto za działkę
1określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia/aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
działka niezabudowana600,00
działka zabudowana lub z naniesieniami960,00
2określenie wartości nieruchomości (prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, ograniczone prawa rzeczowe) wraz z częściami składowymi w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w trybie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami1 200,00 zł (w przypadku wyceny gruntu bez części składowych)
1 400,00 zł (w przypadku wyceny gruntu z częściami składowymi)
3określenie wartości nieruchomości (prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, ograniczone prawa rzeczowe) wraz z częściami składowymi w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych1 200,00 zł (w przypadku wyceny gruntu bez części składowych)
1 400,00 zł (w przypadku wyceny gruntu z częściami składowymi)
4określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, udostępnienia nieruchomości, czasowego zajęcia nieruchomości, powstałych z tego tytułu szkód i/lub zmniejszenia wartości nieruchomości w trybie art. 124-126 ustawy o gospodarce nieruchomościami1 680,00 zł
5określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości (prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, ograniczone prawa rzeczowe) wraz z częściami składowymi w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami1 200,00 zł (w przypadku wyceny gruntu bez części składowych)
1 400,00 zł (w przypadku wyceny gruntu z częściami składowymi)
6określenie wartości nieruchomości i zmniejszenia/zwiększenia wartości nieruchomości na skutek działań podjętych bezpośrednio po jej wywłaszczeniu, w celu ustalenia zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości zgodnie z art. 140 ustawy o gospodarce nieruchomościami1 800,00 zł
7określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
określenie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego600,00 zł
określenie prawa użytkowania wieczystego w zw. z art. 4 ust. 13 ww. ustawy300,00 zł
8potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego zgodnie z art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami20% ceny brutto za pierwotny operat
9Sporządzenie kolejnego operatu z uwagi na brak możliwości potwierdzenia jego aktualności spowodowanej zmianami uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami50% ceny brutto za pierwotny operat

data opublikowania: 2023-01-20 08:19:44
data ostatniej aktualizacji: 2023-01-20 08:19:44

Strona odwiedzona 233 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Pawlukiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.