Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Komunikaty

Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa farmy fotowoltaicznej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Banie II - Etap II

Gryfino, dnia 9 maja 2024 r.

AB.6740.1.17.2023.AMa

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRYFIŃSKIEGO

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm. - cyt. dalej jako "UUOŚ"/, podaje się do publicznej wiadomości, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Banie II - Etap II - budowa stacji elektroenergetycznej 110/33 kV wraz z infrastrukturą techniczną (instalacja kanalizacji deszczowej z separatorem i szczelnym zbiornikiem retencyjnym o pojemności V= 10 m3, instalacją odgromową z trzema masztami odgromowymi) oraz wewnętrzną drogą dojazdową, zlokalizowanych na terenie działek nr: 204, 17, 16/1 w obrębie ewidencyjnym Kunowo, gmina Banie, objętego wnioskiem z dnia 30 listopada 2023 r., wnioskodawca: spółka BeGreen Poland 2018-31 Sp. z o.o. Sp. K., złożyła raport o ponownej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowiące odpowiedź na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Z niezbędną dokumentacją ponownej oceny oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 33 ust. 2 UUOŚ można zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16d, pokój nr 111, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7.40-15.00, w terminie od dnia 10 maja 2024 r. do dnia 9 czerwca 2024 r. po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem prowadzącym sprawę, pod numerem: 91 40 45 000 wew. 262, gdzie pozostaje ona do wglądu.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można na piśmie przekazując stosowne dokumenty na adres: Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16d 74-101 Gryfino, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

Wyżej wskazane uwagi i wnioski zostaną przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Zgodnie z art. 35 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia: 9.05.2024 r.

data opublikowania: 2024-05-09 09:03:09
data ostatniej aktualizacji: 2024-05-09 09:03:09

Strona odwiedzona 261 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Adam Machniak
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.