Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Organizacje pozarządowe

Postanowienie Nr 223/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II

POSTANOWIENIE NR 223/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II

z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie podziału powiatu gryfińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2 w związku z art. 419 § 2a i z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), Komisarz Wyborczy w Szczecinie II postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału powiatu gryfińskiego na okręgi wyborcze, ustala się ich granice, numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

§ 2. Numery okręgów wyborczych, granice oraz liczby radnych wybieranych w okręgach określa załącznik do postanowienia.

§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Radzie Powiatu w Gryfinie oraz Radzie Gminy Banie, Radzie Miejskiej w Cedyni, Radzie Miejskiej w Chojnie, Radzie Miejskiej w Gryfinie, Radzie Miejskiej w Mieszkowicach, Radzie Miejskiej w Moryniu, Radzie Gminy Stare Czarnowo, Radzie Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju, Radzie Gminy Widuchowa, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 4. Na postanowienie Radzie Powiatu w Gryfinie oraz Radzie Gminy Banie, Radzie Miejskiej w Cedyni, Radzie Miejskiej w Chojnie, Radzie Miejskiej w Gryfinie, Radzie Miejskiej w Mieszkowicach, Radzie Miejskiej w Moryniu, Radzie Gminy Stare Czarnowo, Radzie Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju, Radzie Gminy Widuchowa, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Szczecinie II. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie II.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu gryfińskiego.

Komisarz Wyborczy w Szczecinie II
Anna Sienkiewicz

Do pobrania:

data opublikowania: 2023-12-13 14:50:52
data ostatniej aktualizacji: 2023-12-14 10:55:14

Strona odwiedzona 722 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.