Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Organizacje pozarządowe

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 04/2024
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 16.05.2024 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571); oraz § 14 załącznika do uchwały nr LIV/386/2023 z dnia 30.11.2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku"

Zarząd Powiatu w Gryfinie
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

KRYTERIA OGÓLNE

 1. W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572);
  3. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego, którego dotyczy konkurs oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571);
  4. wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zgłoszenia swojej kandydatury na członka komisji konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE z dnia 4 maja 2016 r.)
  5. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata;
  6. przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy.
 2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu wg poniższego wzoru do dnia 31 maja 2024 r:

Do pobrania:

Informacja administratora o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie z siedzibą 74-100 Gryfino ul. Łużycka 91, tel.: 91 404 55 04 e-mail sekretariat@pcpr-gryfino.pl
 2. Jednostka ma powołanego Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem e-mail: k.staszak@rachmedia.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji naboru członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL),
 4. Dane, nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt,
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto-wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 7. Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w każdym momencie, wycofanie zgody będzie skutkować brakiem możliwości zgłoszenia swojej kandydatury.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zgłoszenia kandydatury na członka komisji konkursowej.

data opublikowania: 2024-05-17 15:21:02
data ostatniej aktualizacji: 2024-05-17 15:21:02

Strona odwiedzona 109 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Bożena Stawiarska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.