Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

VI sesja Rady Powiatu

2019-03-21, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 1 wersja PDF;
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja z bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie za 2018 r. druk nr 2 wersja PDF;
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za rok 2018 druk nr 3 wersja PDF;
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie" druk nr 4 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 4 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uznania skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie za bezzasadną druk nr 5 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 5 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład tego Zespołu druk nr 6 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład tego Zespołu druk nr 7 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 7 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Grzybno, gmina Chojna druk nr 8 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 8 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 8 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzania gminom powiatu gryfińskiego zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w latach 2020-2024 druk nr 9 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 9 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Chojna druk nr 10 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 10 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok druk nr 11 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 11 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 11 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 11 wersja PDF
  zalącznik nr 5 do druku nr 11 wersja PDF
  zalącznik nr 6 do druku nr 11 wersja PDF
  zalącznik nr 7 do druku nr 11 wersja PDF
  zalącznik nr 8 do druku nr 11 wersja PDF
  zalącznik nr 9 do druku nr 11 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 11 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039 druk nr 12 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 12 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 12 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 18. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Stanowiska komisji na VI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja do spraw Edukacji Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
druk nr 4/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/VI jednogł. jednogł. wraz z poprawką jednogł. jednogł. wraz z poprawką
druk nr 12/VI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2019-03-15 08:11:41
data ostatniej aktualizacji: 2019-03-25 09:03:30

Strona odwiedzona 1225 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.