Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

VIII sesja Rady Powiatu

2019-05-29, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 1 wersja PDF;
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja z bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
 5. Informacja z działalności bieżącej szpitala powiatowego prowadzonego przez Spółkę z o.o. "Szpital Powiatowy w Gryfinie".
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu gryfińskiego druk nr 2 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 2 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 druk nr 3 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 3 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 druk nr 4 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 r. druk nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego druk nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039 druk nr 7 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 7 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego druk nr 8 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego druk nr 9 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja do spraw Edukacji Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
druk nr 2/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2019-05-22 11:20:08
data ostatniej aktualizacji: 2019-05-30 11:21:42

Strona odwiedzona 2442 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.