Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

X sesja Rady Powiatu

2019-09-12, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 1 wersja PDF;
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Nadzoru Wodnego z działań podejmowanych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. druk nr 2 wersja PDF;
  • dyskusja.
 5. Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2019/2020 placówek oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego druk nr 3 wersja PDF;
  • dyskusja.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę nr VII/47/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2019 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego druk nr 4 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński druk nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej druk nr 6 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok druk nr 7 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039 druk nr 8 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 8 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2019 r. druk nr 9 wersja ZIP;
  • przedstawienie informacji,
  • dyskusja.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:


Stanowiska komisji na X sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja do spraw Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
druk nr 4/X jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 5/X jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/X większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 7/X jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7a/X jednogł. nie opiniowała projektu nie opiniowała projektu jednogł.
druk nr 8/X pierwsza wersja jednogł. (II wersja projektu) jednogł. (I wersja projektu) jednogł. (I wersja projektu) jednogł. (II wersja projektu)

data opublikowania: 2019-09-05 13:29:40
data ostatniej aktualizacji: 2019-09-13 10:33:57

Strona odwiedzona 1073 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ada Wisławska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.