Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XII sesja Rady Powiatu

2019-11-28, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wynikach kontroli przeprowadzonych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. druk nr 1 wersja PDF;
  • dyskusja.
 3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu Gryfińskiego druk nr 2 wersja PDF;
  • dyskusja.
 4. Informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2018/2019 druk nr 3 wersja PDF;
  • dyskusja.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 druk nr 4 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 4 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. druk nr 5 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Gryfińskiego - kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie druk nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyposażenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie w mienie ruchome oraz wartości niematerialne i prawne druk nr 7 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 7 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu druk nr 8 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Czarnowo druk nr 9 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok druk nr 10 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 10 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039 druk nr 11 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 11 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 12 wersja PDF;
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja do spraw Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
druk nr 4/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2019-11-21 14:21:23
data ostatniej aktualizacji: 2019-11-29 10:35:35

Strona odwiedzona 1373 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.