Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XIII sesja Rady Powiatu

2019-12-19, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Informacja przedstawicieli Rady Powiatu w związkach i stowarzyszeniach z działalności tychże gremiów za rok 2019 r.
  • dyskusja.
 3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński druk nr 1 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński druk nr 2 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2020 druk nr 3 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXVII/267/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego druk nr 4 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 4 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 4 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 4 wersja PDF ;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie uchylający uchwałę Nr III/19/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich druk nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok druk nr 6 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 6 wersja PDF ;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039 druk nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 7 wersja PDF ;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2020 rok druk nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 5 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 6 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 7 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 8 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 9 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 10 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 11 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 12 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 13 do druku nr 8 wersja PDF ;
  • przedstawienie uchwały budżetowej,
  • przedstawienie opinii komisji,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii RIO,
  • dyskusja,
  • głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039 druk nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 9 wersja PDF ;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 10 wersja PDF;
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
druk nr 8/XIII jednogłośnie
III wersja
większością głosów
III wersja
jednogłośnie
III wersja
jednogłośnie
III wersja
druk nr 9/XIII jednogłośnie
II wersja
większością głosów
II wersja
jednogłośnie
II wersja
jednogłośnie
II wersja
druk nr 6/XIII jednogłośnie
II wersja
jednogłośnie
II wersja
jednogłośnie
II wersja
jednogłośnie
II wersja
druk nr 7/XIII jednogłośnie
II wersja
jednogłośnie
II wersja
jednogłośnie
II wersja
jednogłośnie
II wersja
druk nr 1/XIII jednogłośnie
II wersja
jednogłośnie
II wersja
jednogłośnie
II wersja
jednogłośnie
II wersja
druk nr 2/XIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 3/XIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 4/XIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 5/XIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 5a/XIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2019-12-12 13:39:05
data ostatniej aktualizacji: 2019-12-20 08:55:40

Strona odwiedzona 1521 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.