Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XIV sesja Rady Powiatu

2020-01-30, godz.12:30

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego w 2019 r.
 3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2019 r. druk nr 1 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 1 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 1 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 1 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 1 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2019 r. druk nr 2 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 2 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2020 r. druk nr 3 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 3 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2020 r. druk nr 4 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 4 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 4 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 4 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2020 r. druk nr 5 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego druk nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok druk nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 7 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 8 wersja PDF;
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:


Stanowiska komisji na XIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
druk nr 1/XIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 2/XIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 3/XIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 4/XIV jednogłośnie wraz ze zmianą jednogłośnie wraz ze zmianą jednogłośnie wraz ze zmianą jednogłośnie wraz ze zmianą
druk nr 5/XIV większością głosów jednogłośnie jednogłośnie większością głosów
druk nr 6/XIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 7/XIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2020-01-23 14:45:49
data ostatniej aktualizacji: 2020-01-30 15:30:27

Strona odwiedzona 1144 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.