Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXII sesja Rady Powiatu

2020-10-29, godz.14:00

ZDALNY TRYB OBRADOWANIA
z siedziby Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 poprowadzi Przewodniczący Rady

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, działalność w okresie od 1.01.2019 r. do 30.09.2020 r. (druk nr 1 wersja PDF).
 3. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2020 r. (druk nr 2 wersja PDF):
  • przedstawienie informacji,
  • dyskusja.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/2020 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. (druk nr 3 z załącznikiem wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 4 wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok (druk nr 5 z załącznikami wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 6 wersja PDF).
 8. Informacja z dokonanych analiz oświadczeń majątkowych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 11. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
druk nr 3/XXII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 4/XXII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 5/XXII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2020-10-22 15:11:18
data ostatniej aktualizacji: 2020-10-30 14:34:20

Strona odwiedzona 856 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.