Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXIII sesja Rady Powiatu

2020-11-26, godz.14:00

ZDALNY TRYB OBRADOWANIA
z siedziby Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 poprowadzi Przewodniczący Rady

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Przedstawienie laureatów XV edycji konkursu "Nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu" 2019/2020.
 3. Informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2019/2020 (druk nr 1 wersja PDF):
  • dyskusja.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Kołowo, gmina Stare Czarnowo (druk nr 2 z załącznikiem wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym 3 m. Moryń, gmina Moryń (druk nr 3 wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku" (druk nr 4 z załącznikiem wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/2020 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2020 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. (druk nr 5 z załącznikiem wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2021-2025 (druk nr 6 z załącznikiem wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji celowej Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie (druk nr 7 wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8 wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Czarnowo (druk nr 9 wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok (druk nr 10 z załącznikami wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039 (druk nr 11 z załącznikami wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 12 wersja PDF).
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 18. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XXIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
druk nr 2/XXIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 3/XXIII jednogłośnie większością głosów jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 4/XXIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 5/XXIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 6/XXIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 7/XXIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 8/XXIII jednogłośnie większością głosów jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 9/XXIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 10/XXIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 11/XXIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2020-11-19 18:45:07
data ostatniej aktualizacji: 2020-11-27 12:38:18

Strona odwiedzona 868 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.