Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXIX sesja Rady Powiatu

2021-06-24, godz.14:00

ZDALNY TRYB OBRADOWANIA
z siedziby Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 poprowadzi Przewodniczący Rady

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Raport o stanie Powiatu Gryfińskiego w 2020 r.:
  1. przedstawienie raportu,
  2. debata nad raportem,
  3. projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania druk nr 1 wersja PDF:
   • stanowiska komisji,
   • podjęcie uchwały.
 3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2020 rok druk nr 2 wersja PDF:
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia,
  • prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2020 rok,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2020 rok druk nr 3 wersja PDF:
  • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium za rok 2020,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za 2020 rok druk nr 4 wersja PDF.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Pniewo, gmina Gryfino druk nr 5 wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok druk nr 6 wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039 druk nr 7 wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Strzeszowskiego położonego na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój druk nr 8 wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 kwietnia 2021 r. na działalność Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie druk nr 9 wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 10 wersja PDF.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 15. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:


Stanowiska komisji na XXIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja do spraw Edukacji, Sportu i Organizacji Pozarządowych Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
druk nr 1/XXIX większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 2/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XXIX większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXIX większ. głosów większ. głosów większ. głosów jednogł.
druk nr 9/XXIX nie zajęła stanowiska większ. głosów większ. głosów większ. głosów

data opublikowania: 2021-06-18 10:01:50
data ostatniej aktualizacji: 2021-06-28 13:45:48

Strona odwiedzona 1554 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.