Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXXII sesja Rady Powiatu

2021-11-25, godz.14:00

ZDALNY TRYB OBRADOWANIA
z siedziby Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 poprowadzi Przewodniczący Rady

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Informacja Zarządu Powiatu dot.:
  • zmiany na stanowisku kierowniczym w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie (podziękowania),
  • stanu realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2020/2021 (dyskusja) (druk nr 1 wersja PDF):
 3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku" (druk nr 2 z załącznikiem wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 3 z załącznikiem wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego na 2022 r. (druk nr 4 z załącznikami wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości (druk nr 5 z załącznikiem wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6 z załącznikiem wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Strzeszowskiego położonego na terenie gminy Trzcińsko Zdrój (druk nr 7 wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 8 wersja PDF):
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino (druk nr 9 wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok (druk nr 10 z załącznikami wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039 (druk nr 11 z załącznikami wersja PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 12 wersja PDF).
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XXXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Stanowiska komisji na XXXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie
druk nr Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
2/XXXII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
3/XXXII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
4/XXXII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
5/XXXII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
6/XXXII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
7/XXXII odrzucony większością głosów większością głosów większością głosów większością głosów
8/XXXII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
9/XXXII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
10/XXXII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
11/XXXII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2021-11-18 14:49:26
data ostatniej aktualizacji: 2021-11-26 14:06:08

Strona odwiedzona 770 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.