Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXXIV sesja Rady Powiatu

2022-01-27, godz.14:00

ZDALNY TRYB OBRADOWANIA
z siedziby Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 poprowadzi Przewodniczący Rady

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego za 2021 rok (druk nr 1 PDF).
 3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2022 rok (druk nr 2 z załącznikami PDF):
  • przedstawienie uchwały budżetowej,
  • przedstawienie opinii komisji,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii RIO,
  • dyskusja,
  • głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039 (druk nr 3 z załącznikami PDF):
  • stanowiska komisji,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2021 r. (druk nr 4 z załącznikami PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2021 r. (druk nr 5 z załącznikiem PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2022 r. (druk nr 6 z załącznikiem PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2022 r. (druk nr 7 z załącznikami PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2022 r. (druk nr 8 z załącznikiem PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę nr III/21/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9 PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku" (druk nr 10 PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyłączenia Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie i jego likwidacji oraz zmiany nazwy Technikum Zawodowego im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie i przeniesienia kształcenia z Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy (druk nr 11 PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie (druk nr 12 PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany nazwy Technikum Zawodowego im. Bohaterów Powstania Warszawskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie (druk nr 13 PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohateróws pod Siekierek w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie (druk nr 14 z załącznikami PDF):
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha Długoborskiego (druk nr 15 PDF):
  • stanowiska komisji,
  • umożliwienie zabrania głosu przez Radnego Wojciecha Długoborskiego,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 16 PDF).
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 21. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XXXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Stanowiska komisji na XXXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie
druk nr Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
2/XXXIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
3/XXXIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
4/XXXIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
5/XXXIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
6/XXXIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
7/XXXIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
8/XXXIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
9/XXXIV jednogłośnie większością głosów jednogłośnie jednogłośnie
10/XXXIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
11/XXXIV jednogłośnie większością głosów jednogłośnie jednogłośnie
12/XXXIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie większością głosów
13/XXXIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie większością głosów
14/XXXIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
15/XXXIV odrzucony odrzucony odrzucony odrzucony

data opublikowania: 2022-01-20 14:37:12
data ostatniej aktualizacji: 2022-01-28 15:07:07

Strona odwiedzona 480 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.