Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXXV sesja Rady Powiatu

2022-03-03, godz.14:00

ZDALNY TRYB OBRADOWANIA
z siedziby Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 poprowadzi Przewodniczący Rady

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2021 r. (druk nr 1 PDF);
 3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie za 2021 r. (druk nr 2 PDF);
 4. Sprawozdanie za 2021 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński (druk nr 3 PDF);
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2025" (druk nr 4 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Gryfińskiego, w drodze darowizny, nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, gmina Gryfino (druk nr 5 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Województwa Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Województwa Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 7 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (druk nr 8 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (druk nr 9 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok (druk nr 10 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039 (druk nr 11 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 12 PDF).
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XXXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Stanowiska komisji na XXXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie
druk nr Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
4/XXXV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
5/XXXV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
6/XXXV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
7/XXXV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
8/XXXV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
9/XXXV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
10/XXXV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
11/XXXV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2022-02-24 14:41:38
data ostatniej aktualizacji: 2022-03-04 14:10:42

Strona odwiedzona 484 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.