Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXXVI sesja Rady Powiatu

2022-04-14, godz.14:00

ZDALNY TRYB OBRADOWANIA
z siedziby Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 poprowadzi Przewodniczący Rady

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Gryfińskiego za rok 2021 (druk nr 1 PDF);
  • dyskusja.
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2021 r. (druk nr 2 PDF);
  • dyskusja.
 4. Informacja z działalności bieżącej szpitala powiatowego prowadzonego przez Spółkę z o.o. "Szpital Powiatowy w Gryfinie".
  • dyskusja.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2021 (druk nr 3 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2021 (druk nr 4 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. (druk nr 5 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/258/2022 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 marca 2022 r. (druk nr 6 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wniosku Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie Koło Nr 18 Gryfino-Miasto (druk nr 7 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na wodach Jeziora Steklno położonego na terenie gminy Gryfino (druk nr 8 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyłączenia Policealnej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie i jej likwidacji (druk nr 10 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2022 rok (druk nr 11 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039 (druk nr 12 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 13 PDF).
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 19. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:


Stanowiska komisji na XXXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Stanowiska komisji na XXXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie
druk nr Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
3/XXXVI jednogłośnie większością głosów jednogłośnie jednogłośnie
4/XXXVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
5/XXXVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
6/XXXVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
7/XXXVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
8/XXXVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
9/XXXVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
10/XXXVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
11/XXXVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
12/XXXVI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2022-04-08 08:30:19
data ostatniej aktualizacji: 2022-04-15 13:53:33

Strona odwiedzona 478 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.